​Iveconnect Fleet

 

Iveconnect Fleet to system stworzony specjalnie do zarządzania flotami i optymalizacji prowadzenia pojazdu. Dzięki temu zarządca floty może nadzorować w skuteczniejszy sposób zarówno swoje pojazdy, jak i swoich kierowców, a zatem uzyskiwać zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Program informatyczny do zarządzania flotami nosi nazwę FleetVisor i jest administrowany przez firmę ASTRATA.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu telematycznego:

 • Śledzenie na bieżąco pojazdów i kierowców poprzez portal internetowy FleetVisor
 • Raporty zestawiające styl jazdy i postęp kierowcy (DSE)
 • Monitorowanie zużycia paliwa dla poszczególnych pojazdów i kierowców
 • Kontrolowanie terminów przeglądów w pojazdach
 • Utrzymanie stałego kontaktu z kierowcami
 • Zarządzanie czasem pracy przy pomocy tachografu

System Iveconnect Fleet posiada takie funkcje jak:

 • Geolokalizacja: dzięki niej można określić aktualne położenia każdego pojazdu, określić punkty POI, podając właściwe wskazówki dojazdu, dokładną trasę pojazdu i czas, w jakim ją pokonuje.
 • Czas prowadzenia i odpoczynku: pozwala na zarządzanie szczegółowymi danymi z pracy wykonywanej przez kierowców.
 • Identyfikacja kierowców: system telematyczny aktywowany jest kartą do tachografów każdego kierowcy, dlatego identyfikacja jest ciągła, automatyczna i całkowicie niezawodna.
 • Punktowanie kierowcy: system ocenia trzy parametry (wydajność czasu prowadzenia pojazdu w stosunku do czasu pracy, nadmiernej szybkości i zużycia paliwa), co pozwala na przeprowadzenie oceny i porównanie każdego z kierowców zgodnie z kryteriami określonymi przez zarządzającego flotą.
 • Raporty KPI (Key Performance Indicator) kierowców: są to wskaźniki, które pozwalają na ocenę wartości kluczowych aspektów świadczeń i mogą się odnosić do jednego lub kilku kierowców oraz do jednego lub więcej pojazdów. Dane wykorzystane w systemie do opracowania tych kryteriów to: średnia prędkość, przystanki co 100 km, nieoczekiwane hamowanie, dostosowanie prędkości do drogi, wykorzystanie tempomatu i kontrola paliwa (cała trasa, odbiór mocy, wolne obroty).
 • Rozszerzona ocena kierowcy: ta opcja daje szansę oceny innych możliwych do poprawienia aspektów prowadzenia pojazdu na podstawie zarejestrowanych wartości odnoszących się do zużycia paliwa, zbyt wysokich obrotów silnika, wolnych obrotów, nadmiernej prędkości.
 • System komunikacji dwukierunkowej między firmą a pojazdem z możliwością wysyłania wiadomości, tworzenia zdefiniowanych formularzy komunikacji i żądania potwierdzenia odczytu. Dzięki temu koszty połączeń telefonicznych są zredukowane, a dodatkowo opłata za tę usługę jest stała i nie zależy ani od częstotliwości, ani miejsca użycia.
 • Raporty DSE (Driving Style Evaluation). Raporty z oceny końcowej stylu prowadzenia pojazdu (DSE) każdego z kierowców przekazywane są przez Internet i bezpośrednio do komputera centralnego. Otrzymuje się punktację każdego kierowcy, na podstawie, której można przeprowadzić porównanie między wszystkimi. Analizowane aspekty pracy to:
  • Przewidywanie jazdy (wykorzystanie bezwładności pojazdu, sposób przyspieszania, intensywność zwalniania, częstotliwość hamowania, przewidywanie zatrzymań).
  • Sposób hamowania (wykorzystanie hamulca pomocniczego).
  • Poziom trudności trasy (zmiana wysokości terenu, dopuszczalne prędkości, procentowy udział jazdy na autostradach, drogach krajowych i miejskich; zakręty na trasie i obciążenie pojazdu).

ZALETY DLA KLIENTA

 • Zmniejszenie kosztów utrzymania pojazdu
 • Zmniejszenie kosztów zużycia paliwa
 • Zmniejszenie kosztów zarządzania kadrami
 • Ranking kierowców (określanie tych, którzy potrzebują szkoleń oraz zachęcanie do osiągania jak najlepszych wyników)
 • Kontrolowanie na bieżąco pojazdów i kierowców
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: ff14419e-f9f4-8089-37b2-ce26280bb7a6.