​Wymogi ustawowe, homologacja i certyfikacja

Dział Produktu w Iveco Poland śledzi na bieżąco zmiany przepisów w branży transportowej w zakresie: homologacji i certyfikacji, dopuszczenia do ruchu, wymogów technicznych pojazdów. Informacje o zmianach przesyłane do sieci sprzedaży oraz innych działów związanych z produktem Iveco.

Dział Produktu przekazuje do innych działów informacje, jakie muszą znaleźć się na dokumentach I certyfikatach wydawanych z każdym pojazdem Iveco. Dotyczy to m.in.:

Poziomów emisji gazów spalinowych

Przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

Poziomów emisji hałasu (80 db/a)

Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 932ffc9e-796e-8089-73e1-af3bcfc008c7.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 932ffc9e-796e-8089-73e1-af3bcfc008c7.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 932ffc9e-796e-8089-73e1-af3bcfc008c7.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 932ffc9e-796e-8089-73e1-af3bcfc008c7.