​Usługi techniczne

Aby szybko i niezawodnie rozpoznawać wszelkie problemy i umożliwić ich skuteczne rozwiązanie w warsztacie, Iveco stworzyło nowa platformę diagnostyczną, która odzwierciedla ewolucję wyrobów.

Nazywa się E.A.SY. (Electronic Advanced System, czyli Zaawansowany System Elektroniczny) i jest systemem umożliwiającym prostą diagnozę różnych elektronicznych układów regulacyjnych pojazdu, przy użyciu modułu łączności (ECI) i specjalnego komputera PC. 

Oprogramowanie platformy E.A.S.Y gwarantuje dostęp za pomocą pojedynczego, intuicyjnego interfejsu do spisu napraw indeksowanego według objawów.

Moduł ECI zapewnia łączność z wszystkimi obecnymi i przyszłymi członami regulacyjnymi Iveco.

Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 08f5549e-993a-8089-73e1-ae35dcce92f8.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 08f5549e-993a-8089-73e1-ae35dcce92f8.