Maksymalne upowszechnianie informacji, stała aktualizacja i wysoka jakość oferowanej obsługi. To cechy wyróżniające Publikacje Techniczne Iveco, podstawowy instrument wspierania klientów i działań Obsługi Klientów. Usługa ta zapewnia dwa rodzaje świadczeń: kompletny zestaw podręczników oraz dokumentację internetową w językach wszystkich krajów, w których działa Iveco.

Internetowa dokumentacja techniczna

Publikacje Techniczne. Wiedza zawsze do dyspozycji..

Kompletny zestaw podręczników

Kompletny zestaw podręczników jest osiągalny w wersji papierowej i elektronicznej. Podręczniki te są niezbędne przy rutynowej i specjalistycznej konserwacji wyrobów Iveco. Publikacje te przeznaczone są dla specjalistycznych techników z sieci Serwisu Iveco, a także do użytku bezpośrednio przez operatorów, i zawierają precyzyjne instrukcje, które szczegółowo opisują i ilustrują rozmaite czynności, w postaci usystematyzowanego, łatwego do czytania tekstu i ilustracji, oraz treści i analiz technicznych. Podręczniki te umożliwiają technikom sprawna pracę przy pojazdach, redukują czas serwisu do minimum i pomagają utrzymać sprawność i niezawodność pojazdów.

Dokumentacja pod ręką

Publikacje Techniczne Iveco przewidują opcję dokumentacji internetowej. Podręczniki Użytkownika to najlepsze miejsca, aby znaleźć wyczerpujący opis pojazdu, zrozumieć na czym polega jego prawidłowe użytkowanie i dokładna konserwacja w celu zmaksymalizowania jego osiągów i optymalizowania jego potencjału zarobkowego.
Dokumentacja internetowa zawiera także szczegółowy spis wszystkich autoryzowanych punktów sprzedaży i serwisowych Iveco, z którymi klienci mogą się w razie potrzeby kontaktować.

Dostęp do tych zasobów informacji internetowej to niezwykle ważne narzędzie, dzięki niemu można czerpać informacje w każdej chwili, 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b78fb9e-f9b7-8089-73e1-a7898f86a45c.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b78fb9e-f9b7-8089-73e1-a7898f86a45c.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b78fb9e-f9b7-8089-73e1-a7898f86a45c.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b78fb9e-f9b7-8089-73e1-a7898f86a45c.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9b78fb9e-f9b7-8089-73e1-a7898f86a45c.