​Ochrona środowiska naturalnego i odzysk materiałów

Iveco poważnie traktuje ochronę środowiska naturalnego.

Pojazdy użytkowe często krytykuje się za zanieczyszczanie środowiska i tłok na drogach. Są jednak niezbędnym elementem naszej gospodarki i Iveco konstruując i produkując swe pojazdy nie szczędzi wysiłków na rzecz ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko zarówno swych wyrobów, jak i swych fabryk.

Jako spółka grupy Fiat szczycimy się osiągnięciami w dziedzinie ochrony środowiska, które co roku publikuje się w tematycznym raporcie Grupy na stronie www.fiatgroup.com Sciągnij raport zrównoważonego rozwoju Fiat Group

Unia Europejska przyjęła Dyrektywę 2000/53/WE w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko pojazdów wycofanych z eksploatacji, co przyczynia się do ochrony, zachowania i poprawy jego stanu. Dyrektywa ta ustanawia pewne kryteria oraz warunki, jakim sprostać muszą producenci.

Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9a927d9e-29e3-8089-73e1-a033ab07640f.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 9a927d9e-29e3-8089-73e1-a033ab07640f.