Trakker jest wyposażony w system EBL (Electronic Brake force Limitation) który optymalizuje siłę hamowania stosownie do danego obciążenia.

Impulsy otrzymywane z czujników ABS dostarczają koniecznych informacji o reakcji poszczególnych kół w czasie procesu hamowania.

Dzięki temu można obliczyć faktyczne rozłożenie obciążeń na poszczególne osie i na oś napędzaną i dostroić ciśnienie hamowania dla każdej z osi w czasie rzeczywistym w oparciu o faktyczne parametry w danym momencie.