​​​​​​​​​​​​​NAJNIŻSZE TCO + NAJNIŻSZA EMISJA CO2 = MISTRZ TCO2

STRALIS XP MY 2016: do 11% niższe koszty paliwa i do 5,6% niższe TCO

MISTRZ TCO WE WSZYSTKICH RODZAJACH ZADAŃ TRANSPORTOWYCH

Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniliśmy wszystkie czynniki mające wpływ na TCO (ogół kosztów posiadania oraz eksploatacji pojazdu). W przypadku pojazdów ciężarowych udział samego tylko paliwa w całkowitym koszcie posiadania wynosi od 35 do 40% i dla każdego przedsiębiorcy transportowego poprawa wydajności pojazdu ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego przy projektowaniu STRALISA MY 2016 skoncentrowano się na zarządzaniu energią.  
Skupiono się na: 
• poprawie wydajności – zwiększając ją poprzez wprowadzenie rozwiązań zależnych od rodzaju zadań transportowych i mających na celu oszczędzanie paliwa (np. SMART EGR), 
• wprowadzeniu jazdy przewidującej – którą uzyskano dzięki opracowaniu systemu IVECO HI-CRUISE, 
• redukcji oporów toczenia – które zmniejszono dzięki wykorzystaniu opon najwyższej klasy energetycznej, 
• optymalizacji zużycia energii – którą osiągnięto za pomocą inteligentnego osprzętu. 
Rozwiązania wdrożone w STRALISIE MY 2016 zaowocowały obniżeniem zużycia paliwa o dwucyfrową wartość procentową w porównaniu z poprzednim modelem. Szereg nowych technologii, rozwiązań i usług zapewnia dalsze zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania. W STRALISIE XP MY 2016 oszczędność paliwa może wynieść nawet 11%, co przekłada się na obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) o 5,6%.

  

MISTRZ CO2 WE WSZYSTKICH RODZAJACH ZADAŃ TRANSPORTOWYCH

STRALIS MY 2016​ – ekonomia i poszanowanie środowiska mogą iść w parze: ta naczelna zasada obowiązująca dla wszystkich produktów IVECO spr awdziła się i w tym przypadku.
Unikalny i stosowany tylko przez IVECO system oczyszczania spalin HI-SCR jest lżejszy, zajmuje mniej miejsca, jest też skuteczniejszy i łatwiejszy w obsłudze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie zapewniające zgodność z wymogami normy EURO VI. Oznacza to, że HI-SCR nie tylko redukuje emisję, ale także zmniejsza koszty. Technologia zastosowana w STRALISIE MY 2016 sprzyja ograniczeniu zużycia paliwa do minimum, jednak na wielkość tego zużycia ma także wpływ czynnik ludzki.

Nasz SYSTEM OCENY STYLU JAZDY (DSE) stanowi źródło informacji i danych dotyczących zachowań kierowcy podczas jazdy i ich wpływu na parametry istotne kosztowo, jest także użytecznym narzędziem w dążeniu do zmniejszania zużycia paliwa i znaczącej redukcji emisji CO2.

Zaangażowani ekologicznie profesjonaliści docenią możliwości, jakie stwarza STRALIS XP MY 2016, które w połączeniu z SYSTEMEM OCENY STYLU JAZDY przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego całej branży transportowej.

Katalogi: