IVECO ADVANCED TECHNOLOGY
IVECO Natural Power​

IVECO WZORZEC ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

W sektorze lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych technologia gazowa oferuje decydującą przewagę nad innymi alternatywnymi napędami: po prostu działa. Dzięki intensywnym pracom rozwojowym prowadzonym od 1996 r. IVECO oferuje dojrzałe pojazdy zasilane gazem, które od dziesięcioleci ustanawiają standardy pod względem niezawodności, wkładu w ochronę środowiska oraz zwrotu z inwestycji, zarówno gdy mowa o transporcie miejskim, regionalnym, jak i dalekobieżnym.

IVECO WZORZEC ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

NASZE DOŚWIADCZENIA DO TWOICH USŁUG

W całej Europie IVECO dysponuje też gęstą siecią serwisową gotową do obsługi ppojazdów Natural Power, którzy nie opuszczą Cię na drodze. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz furgonu do użytku komunalnego, średniej wywrotki do transportu materiałów budowlanych czy ciężkiego zestawu z naczepą do międzynarodowego dalekobieżnego przewozu towarów, decydując się na pojazd gazowy IVECO, skorzystasz z zaawansowanej technologii, która dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jest solidna i niezawodna.

Gaz ziemny i biometan

Zrównoważony rozwój

Rozwiązanie przyjazne dla Ciebie. Rozwiązanie przyjazne dla środowiska: gaz ziemny i biometan

@Titolo

Dla naszej firmy siłą napędową rozwoju technologii gazowej zawsze była równowaga ekologiczna dzięki stosowaniu gazu ziemnego i biometanu. Stosowanie tych paliw daje redukcję emisji cząstek stałych wynoszącą nawet 95%, a redukcja emisji CO2 w przypadku stosowania biometanu to również 95%. Dlatego LPG, szeroko stosowany w sektorze samochodów osobowych, nie odgrywa żadnej roli w naszych pojazdach zasilanych gazem. Ten „skroplony gaz ropopochodny” jest produktem ubocznym pochodzącym z produkcji ropy naftowej, nie jest więc uznawany za paliwo alternatywne i powoduje on znacznie wyższą emisję CO2 niż preferowane przez nas paliwa – gaz ziemny i biogaz.

Gaz ziemny, którego głównym składnikiem jest metan, jest paliwem kopalnym, takim jak benzyna czy olej napędowy, ale spala się w sposób bardziej przyjaźny dla środowiska. Spaliny emitują przede wszystkim parę wodną – prawie nie dochodzi do emisji dwutlenku siarki i cząsteczek sadzy. Emisje CO2, tlenków azotu i tlenku węgla są tu znacznie niższe niż w przypadku pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Gaz ziemny jest nietoksyczny i bezzapachowy, coraz częściej dodaje się do niego biometan, co dodatkowo poprawia równowagę środowiskową. W przypadku stacji tankowania CNG nie transportuje się go cysternami, a rurociągami podziemnymi, co zmniejsza natężenie ruchu drogowego.

Skład biogazu (biometanu) odpowiada składowi gazu ziemnego, przy czym biogaz nie jest substancją pochodzenia kopalnego. Biogaz pozyskuje się z roślin i innych odpadów organicznych, a podczas jego spalania do atmosfery powraca tylko CO2, który rośliny pobrały podczas wzrostu – oznacza to redukcję emisji CO2 nawet o 95% w porównaniu z pojazdami z silnikiem wysokoprężnym. Proces nie wymaga hodowania roślin specjalnie na potrzeby produkcji biogazu, gdyż gaz ten można również pozyskiwać z odpadów roślinnych, które nie mają innego zastosowania.

Specyfikacja techniczna

Różnica między CNG a LNG

@Titolo

Gaz ziemny i biometan są dostępne na stacjach tankowania w dwóch różnych postaciach, z których każda ma swoje zalety: jako gaz sprężony (CNG) i skroplony (LNG). Aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla każdego zadania transportowego w kontekście dostępności paliwa i zasięgu, wyposażamy nasze pojazdy zarówno w zbiorniki ciśnieniowe CNG, jak i kriogeniczne na LNG. Na życzenie stosujemy również kombinację zbiorników na CNG i LNG.

CNG oznacza sprężony gaz ziemny. Sprężony metan przechowuje się w stanie gazowym pod ciśnieniem około 200 barów; stopień kompresji metanu wynosi więc 200:1, jednostką miary paliwa gazowego jest kilogram. 1 kg sprężonego gazu ziemnego (CNG) odpowiada około 1,3 litra oleju napędowego. W samych Niemczech istnieje już ponad 900 stacji tankowania, w Europie – ponad 3500. A tendencja jest rosnąca, co jest zgodne z Dyrektywami WE dotyczącymi paliw alternatywnych.

LNG oznacza skroplony gaz ziemny i odnosi się do gazu ziemnego lub biogazu, który został skroplony w procesie sprężania i schładzania do temperatury od -161°C do -164°C. Stopień kompresji metanu wynosi wtedy 600:1. Paliwo w takiej formie daje największy zasięg, już dziś dochodzący do 1600 km. Sieć stacji tankowania LNG rozwija się obecnie w całej Europie. Przy planowaniu trasy nowoczesne systemy telematyczne IVECO uwzględniają sieć stacji tankowania, dając tym samym możliwość planowania tras oraz określania kosztów realizacji przewozu.