​​​​​NASZA FLAGOWA TECHNOLOGIA

Zgodność z Euro VI c

Nasz opatentowany system HI-SCR to w istocie najlepszy układ selektywnej redukcji katalitycznej na rynku, który jako jedyny umożliwia redukcję emisji NOx o 97%. To oznacza, że spełnia on wymogi EURO VI bez układu recyrkulacji spalin EGR.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
• Najbardziej odpowiednie rozwiązanie w różnorodnych rodzajach przewozów, takich jak dystrybucja, odbiór odpadów, utrzymanie dróg, eksploatacja poza drogami, zadania realizowane na obszarze portów lotniczych, rafi nerii i baz załadunku paliw.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ ŁADOWNOŚĆ
• Kompaktowa, lekka technologia zapewnia najlepsze połączenie wydajności i trwałości eksploatacyjnej.
• Brak dodatkowych elementów przy silniku i rozbudowanego układu chłodzenia.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ MOBILNOŚĆ POJAZDU
• Najdłuższe okresy międzyprzeglądowe oferowane na r ynku.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
• Zachowanie wszystkich zalet HI-SCR (bezpieczeństwo, lekkość i brak stacjonarnej regeneracji).
• Znaczące oszczędności paliwa w przewozach długodystansowych.

 

Katalogi: