Komunikaty

Zakończenie procedury połączenia Fiat Industrial S.p.A. i CNH Global N.V. z CNH Industrial N.V. w spółkę CNH Industrial N.V

CNH Industrial N.V. (CNHI) informuje, że 27 i 28 września 2013 r. sporządzony został akt połączenia Fiat Industrial S.p.A. z CNH Industrial N.V. w podmiot o nazwie CNH Industrial N.V. oraz akt połączenia CNH Global N.V. z CNH Industrial N.V. w podmiot o nazwie CNH Industrial N.V. W rezultacie transakcja została sfinalizowana z dniem 29 września 2013 r.

Z chwilą zakończenia procedury połączenia CNH Industrial wyemitowała 1 348 867 772 akcje zwykłe przydzielone akcjonariuszom Fiat Industrial i CNH Global zgodnie z właściwą relacją wymiany. Akcjonariusze Fiat Industrial otrzymali po jednej akcji zwykłej CNH Industrial za każdą posiadaną akcję zwykłą Fiat Industrial, a akcjonariusze CNH otrzymali po 3,828 akcji zwykłej CNH Industrial za każdą posiadaną akcję zwykłą CNH Global.

Akcje zwykłe CNH Industrial są dopuszczone do notowań na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) i oczekuje się, że dziś zostaną także dopuszczone do notowań na włoskim elektronicznym rynku akcji Mercato Telematico Azionario (MTA). Obrót akcjami spółki powinien rozpocząć się dziś o godzinie 9.30 czasu wschodniego letniego (EDT) na NYSE, a bezpośrednio potem także na MTA.

Ponadto po sfinalizowaniu transakcji CNH Industrial wyemitowała również specjalne akcje uprawniające do głosowania (niedopuszczone do obrotu), przydzielone tym akcjonariuszom Fiat Industrial i CNH, którzy — pod warunkiem złożenia we właściwym trybie stosownego wniosku o przydział takich specjalnych akcji uprawniających do głosowania — mieli prawo je otrzymać. Na podstawie złożonych wniosków CNH Industrial wyemitowała łącznie 474 474 276 specjalnych akcji uprawniających do głosowania.

Ze skutkiem od chwili zamknięcia transakcji Zarząd CNH Industrial ma następujący skład: John Elkann, Mina Gerowin, Patrizia Grieco, Léo W. Houle, Peter Kalantzis, John Lanaway, Sergio Marchionne, Guido Tabellini, Jacqueline Tammenoms Bakker, Jacques Theurillat i Richard Tobin. 

CNH Industrial N.V.
Via Nizza 250, 10126 Turyn, Włochy
tel. +39 011 00.62464 — faks +39 011 00.62094
mediarelations@cnhindustrial.com