Komunikaty

IVECO wzięło udział w pierwszym na świecie Truck Platooning Challenge

Półautonomiczne samochody ciężarowe IVECO weszły w skład pierwszego na świecie transgranicznego konwoju inteligentnych ciężarówek — Truck Platooning Challenge. Przedsięwzięcie, zorganizowane z inicjatywy Holandii w ramach jej przewodnictwa w Radzie UE, służy promowaniu ogólnoeuropejskiej współpracy podmiotów związanych z branżą transportową, w tym producentów samochodów ciężarowych, firm logistycznych, operatorów dróg, urzędów odpowiedzialnych za stan dróg i homologację pojazdów, instytutów badawczych oraz administracji i poszczególnych państw członkowskich. Celem tej współpracy jest zaproponowanie nowego, bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego i efektywniejszego modelu transportu.

IVECO, jako członek Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów (ACEA) aktywnie promującego projekt Truck Platooning Challenge, dołączyło do pięciu innych europejskich producentów samochodów ciężarowych, których konwoje wyruszyły z kilku europejskich miast, aby 6 kwietnia spotkać się w Rotterdamie.

Przejazd dwóch Stralisów Hi-Way na trasie od brukselskiego Atomium do portu w Rotterdamie był wyjątkową okazją do sprawdzenia działania systemu zintegrowanych konwojów w rzeczywistym ruchu i w obecności innych użytkowników dróg.

Integracja konwoju samochodów ciężarowych polega na jeździe dwóch lub więcej takich pojazdów w bliskiej odległości jeden za drugim, aby kolejne pojazdy w konwoju mogły wykorzystywać cień aerodynamiczny pojazdu poprzedzającego. Każda ciężarówka w konwoju jest wyposażona w zaawansowaną platformę czujników obejmującą radary, kamery i system pozycjonowania (GPS), a także rozbudowane systemy bezpieczeństwa, takie jak tempomat adaptacyjny rozszerzony o funkcję komunikacji z pozostałymi pojazdami (CACC) i zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS). Pojazdy mogą komunikować się i „współpracować” ze sobą dzięki pokładowej technologii Wi-Fi.

Pierre Lahutte, Prezes Marki IVECO, powiedział: „IVECO stara się stawiać czoła wyzwaniom technicznym w motoryzacji i promuje zintegrowane podejście oparte na współpracy z innymi podmiotami związanymi z branżą transportową w takich obszarach, jak nowelizacja przepisów oraz kompatybilność z infrastrukturą i systemami wykorzystywanymi przez innych użytkowników dróg. Zintegrowane konwoje są dla IVECO krokiem w przyszłość, prowadzącym do zaoferowania klientom najbardziej zrównoważonych rozwiązań transportowych”.

IVECO zaprezentowało zintegrowane konwoje na torze testowym już w 2003 roku, w ramach Projektu Chaffeur 2, finansowanego ze środków 5. Ramowego Projektu Unii Europejskiej. Celem przedsięwzięcia realizowanego 13 lat później jest zwiększenie znaczenia integracji w konwojach pojazdów ciężarowych oraz lepsze zrozumienie związanych z tym korzyści. Dzięki tej integracji transport może być bezpieczniejszy, bardziej przyjazny dla środowiska i wydajniejszy, a zużycia paliwa i emisja CO2 mogą spaść nawet o 10%.

Zintegrowane konwoje są także elementem zintegrowanego podejścia branży do dalszego ograniczenia emisji CO2. W ramach tego podejścia analizowane są wszystkie czynniki wpływające na emisję związaną z eksploatacją samochodu ciężarowego. Oprócz samego pojazdu decydujący wpływ na zmniejszenie emisji CO2 mają takie kwestie, jak konstrukcja naczep, stosowanie alternatywnych paliw, infrastruktura logistyczna i systemy inteligentnego transportu (takie jak platooning).

Europejski Truck Platooning Challenge służy zbadaniu nowych pomysłów i zwróceniu uwagi różnych podmiotów na koncepcję półautonomicznego ruchu pojazdów ciężarowych w konwojach. Jest on także okazją do zacieśnienia transgranicznej współpracy w Europie, określenia długofalowych celów branży transportowej oraz wprowadzenia tego tematu na listę najważniejszych zagadnień, którymi zajmują się politycy na szczeblu UE.