Komunikaty

Iveco Stralis LNG otrzymuje Europejską Nagrodę za Zrównoważony Rozwój w Transporcie

Dzięki modelowi Stralis LNG (wersja na skroplony gaz ziemny) firma Iveco otrzymała „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit", czyli Europejską Nagrodę za Zrównoważony Rozwój w Transporcie. Decyzję o przyznaniu nagrody podjęło wysoce profesjonalne jury, złożone z przedstawicieli branży transportowej, Niemieckiego Stowarzyszenia Branży Motoryzacyjnej (VDA), mediów oraz instytucji naukowych i niemieckich instytucji państwowych.

Celem nagrody jest zachęcanie firm z branży transportowej oraz producentów pojazdów użytkowych do postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz dalsze utrwalanie tych zasad. Nagroda jest wyrazem uznania dla odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju działań, których przestrzeganie ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w skali globalnej, ale także dla zwiększania rentowności i konkurencyjności firm.

Stralis z silnikiem o mocy 330 KM przystosowanym do zasilania skroplonym gazem ziemnym jest nie tylko wyjątkowo ekologiczny (emisja zanieczyszczeń poniżej poziomów określonych w normie Euro VI), ale także znacznie cichszy. Ten aspekt ma szczególne znaczenie w przypadku eksploatacji pojazdu w mieście, na przykład przy dostawach zaopatrzenia do supermarketów we wczesnych godzinach rannych. Zasięg 750 km sprawia, że pojazd równie dobrze sprawdza się także w dalekich trasach. Na korzyść modelu przemawia niezmiennie wysoka jakość wykorzystywanego paliwa, jak również jego niewielkie zużycie i sama cena skroplonego gazu ziemnego, która jest bardzo mocnym argumentem ekonomicznym.

Zalety Stralisa LNG mają też wymiar makroekonomiczny. Gaz ziemny jako paliwo jest nie tylko bardziej przyjazny dla środowiska niż olej napędowy, ale także zastępując go zmniejsza globalne zużycie tradycyjnego paliwa, co przekłada się na osłabienie presji cenowej.

W zrównoważonym rozwoju liczy się nie tylko produkt finalny. W swojej ocenie jury kierowało się także takimi kryteriami, jak wymóg stosowania technologii produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ochrona zasobów naturalnych i środowiska.

Już trzeci rok z rzędu grupa CNH Industrial (dawniej Fiat Industrial) pozostaje liderem sektora w europejskim i światowym rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones (DJSI), który jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny inwestycji zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.