Komunikaty

Iveco Bus: nowa marka pojazdów Iveco dla sektora komunikacji zbiorowej

​Iveco Bus to zainaugurowana przez Iveco nowa marka pojazdów przeznaczonych do zbiorowego transportu osób. Zmieniając dotychczasową nazwę działu Iveco Irisbus, firma chce podkreślić swoje zaangażowanie w tym segmencie pojazdów.

Wydarzenie to wyznacza początek nowego etapu aktywności Iveco w segmencie zbiorowego transportu pasażerskiego, której celem jest globalna ekspansja. To jednocześnie ostatni etap zakrojonego na szeroką skalę procesu konsolidacji, głęboko zakorzenionego w historii firmy i będącego efektem ponad stuletniego doświadczenia. Iveco Bus to marka budowana na prestiżowej europejskiej tradycji, która pozwoliła firmie stać się jednym z najważniejszych podmiotów w transporcie pasażerskim na kontynencie.

Nowa marka Iveco Bus wzmacnia identyfikację działu z innymi międzynarodowymi przedsięwzięciami firmy. Posunięcie to sprzyja dalszemu rozwojowi i budowaniu uznania dla produktów Iveco w segmencie autobusów, zwłaszcza na takich rynkach, jak Ameryka Południowa i Chiny, gdzie firma postrzegana jako całość cieszy się mocną pozycją.

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, technologia i całkowity koszt posiadania to atuty marki Iveco Bus – podobnie zresztą jak w przypadku pozostałych produktów z oferty Iveco.

Wprowadzenie nowej marki zbiega się z prezentacją zupełnie nowego autobusu miejskiego spełniającego normę Euro VI, którego światową premierę przygotowano na 60. Światowy Kongres UITP i Wystawę Mobilności i Transportu Miejskiego w Genewie w dniach 26-30 maja 2013 r. – czyli jedno z ważniejszych spotkań podmiotów działających w branży transportu zbiorowego.