Komunikaty

Fiat Industrial - wyniki III kwartał
FIAT INDUSTRIAL ZAMKNĄŁ TRZECI KWARTAŁ BR. Z PRZYCHODAMI NA POZIOMIE 5,9 MILIARDA EURO, CO STANOWIŁO WZROST O 11,7% ROK DO ROKU. ZYSK ZE SPRZEDAŻY BYŁ NA POZOMIE 484 MILIONA EURO, CO STANOWIŁO WZROST O 47% W STOSUNKU DO III KWARTAŁU 2010 ROKU, PRZY CZYM WE WSZYSTKICH SEKTORACH ODNOTOWANO WYŻSZE WOLUMENY SPRZEDAŻY DZIĘKI CZEMU MARŻA NA SPRZEDAŻY GRUPY WZROSŁA DO POZIOMU 8.4% (6.3% W III KWARTALE 2010 ROKU). ZYSK NETTO OSIĄGNĄŁ POZIOM 204 MILIONA EURO, CO STANOWIŁO NIEOMALŻE PODWOJENIE ZYSKU Z 2010 ROKU. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PRZEMYSŁOWEJ) NETTO WZRÓSŁ NIEZNACZNIE DO KWOTY 1,9 MILIARDA EURO, NATOMIAST WARTOŚĆ PŁYNNYCH AKTYWÓW POZOSTAŁA NA NIEZMIENIONYM POZIOMIE 5,6 MILIARDA EURO.

• Przychody wyniosły 5.9 miliarda euro, co stanowiło wzrost o 11,7% w stosunku do III kwartału 2010 r. (5,2 miliarda euro), co odzwierciedlało dwucyfrowy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności.

• Zysk ze sprzedaży wyniósł 484 milionów euro i wzrósł o 154 miliony euro w stosunku do poprzedniego roku (330 milionów euro w III kw. 2010 r.), do czego głównie przyczyniły się nadal doskonałe wyniki CNH, która zaksięgowała marżę zysku ze sprzedaży w wysokości 9,7% (2,5% wzrost w stosunku do III kwartału 2010 roku).

• Zysk netto wyniósł 204 miliony euro w porównaniu z 117 milionami euro w poprzednim roku .

• Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło o 0,2 miliarda euro do kwoty 1,9 miliarda euro, przy budowaniu kapitału obrotowego w celu wsparcia większej skali działalności gospodarczej oraz przy wydatkach inwestycyjnych z nawiązką pokrywających potrzeby wynikające z bardzo dobrych wyników operacyjnych. Wartość płynnych aktywów sięgnęła kwoty 5,6 miliarda euro, co stanowiło wzrost o 0,1 miliarda euro w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku.

• Grupa weryfikuje swoją całoroczną prognozę zysku ze sprzedaży, podwyższając ją na 1,6 miliarda euro z poprzedniej prognozowanej kwoty 1,5 miliarda euro i potwierdza pozostałe składniki prognozy podanej razem z wynikami za II kwartał.

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszło w życie wydzielenie Fiat Industrial S.p.A. z grupy Fiat S.p.A.. Dane za 2010 rok przedstawione w tej notatce prasowej dotyczą działalności przekazanej Fiat Industrial i o te dane zostały pomniejszone skonsolidowane sprawozdania finansowe Fiata za rok zamknięty w dniu 31 grudnia 2010 roku oraz za dziewięć miesięcy na koniec 30 września 2010 roku.

Pełny raport znajdziesz w załączonym pliku pdf.