Komunikaty

Fiat Industrial po raz trzeci z rzędu uznana liderem sektora w dorocznych rankingach Dow Jones Sustainability World and Europe

Już trzeci rok z rzędu Fiat Industrial pozostaje liderem sektora w europejskim i światowym rankingu zrównoważonego rozwoju Dow Jones (DJSI). W 2013 roku Grupa uzyskała wynik 88/100 przy średniej punktacji 49/100 wśród przedsiębiorstw z sektora inżynierii przemysłowej ocenianych przez RobecoSAM – firmę doradczą specjalizującą się w inwestycjach w przedsięwzięcia zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W najbardziej prestiżowych rankingach zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju DJSI World i DJSI Europe klasyfikowane są wyłącznie przedsiębiorstwa uznawane za reprezentujące najwyższy poziom pod względem ekonomicznym, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu. W rankingu DJSI World do poddania się ocenie zaproszono 98 firm z sektora inżynierii przemysłowej, w ostatecznej klasyfikacji uwzględniono zaś tylko 12 z nich. W przypadku DJSI Europe zaproszenie skierowano do 30 przedsiębiorstw, spośród których tylko 8 zostało dopuszczonych do klasyfikacji w ramach indeksu.

Prezes Fiat Industrial, Sergio Marchionne, powiedział: „Nasze zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju jako części modelu biznesowego po raz kolejny spotkało się z uznaniem. Jesteśmy dumni, że już trzeci rok z rzędu nasza firma jest obecna w rankingach zrównoważonego rozwoju Dow Jones. Zamierzamy także postawić sobie jeszcze ambitniejsze cele, których realizacji podjęła się firma CNH Industrial”.

Pozycja Grupy w rankingu DJSI odzwierciedla wysoki poziom osiągnięty w wielu obszarach. Fiat Industrial uzyskała najwyższą punktację w podstawowych dziedzinach objętych analizą w aspekcie ochrony środowiska (zasady polityki ochrony środowiska i ekoefektywność operacyjna), w wymiarze społecznym (rozwój kapitału ludzkiego i zarządzanie nim, filantropia, sprawozdawczość), a także w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw.

Według stanu na maj 2013 r. 6,01% akcji Fiat Industrial S.p.A. znajdujących się w wolnym obrocie było w posiadaniu społecznie odpowiedzialnych inwestorów.

Fiat Industrial jest także klasyfikowana w kilku innych liczących się indeksach zrównoważonego rozwoju, takich jak: MSCI World ESG, MSCI World ex USA ESG, MSCI EAFE ESG, MSCI Europe ESG, STOXX Global ESG Leaders, STOXX Global ESG Environmental Leaders, STOXX Global ESG Social Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, ECPI Ethical EMU Equity, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark i FTSE ECPI Italia SRI Leaders, Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) Italy 100, Euronext Vigeo World 120, Euronext Vigeo Europe 120 i Euronext Vigeo Eurozone 120.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.fiatindustrial.com/en-US/sustainabilitv/Paqes/homepaqe.aspx

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
www.sustainabilitv-indices.com