Komunikaty

Fiat Industrial informuje o utworzeniu i obsadzeniu kluczowych stanowisk

Fiat Industrial informuje o utworzeniu i obsadzeniu kluczowych stanowisk

Fiat Industrial S.p.A. ma przyjemność ogłosić zmiany organizacyjne, które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Pragnąc zwiększyć integrację operacyjną Fiat Industrial S.p.A. i CNH Global N.V., Fiat Industrial S.p.A. informuje o utworzeniu: Rady Wykonawczej Grupy, czterech stanowisk Regionalnych Dyrektorów Operacyjnych oraz stanowiska Dyrektora Finansowego. Wszystkie wymienione stanowiska będą podlegać Dyrektorowi Operacyjnemu Grupy.

Na stanowisko Dyrektora Operacyjnego Grupy Fiat Industrial S.p.A. wyznaczono Richarda Tobina. Będzie on pełnić także funkcję Dyrektora Generalnego i Prezesa CNH Global N.V.

Rada Wykonawcza Grupy to najwyższy – po Zarządzie – organ decyzyjny z uprawnieniami wykonawczymi w ramach Fiat Industrial1. Ponosi ona odpowiedzialność za analizę rezultatów operacyjnych działalności, określanie celów działalności, podejmowanie głównych decyzji strategicznych oraz realizację inwestycji w imieniu Grupy, alokację kapitału i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, w tym rozwój i wykorzystanie kluczowych zasobów ludzkich.
Rada Wykonawcza Grupy będzie podzielona na cztery główne segmenty.

W skład pierwszego wchodzą cztery Regionalne Grupy Operacyjne obejmujące działalność w zakresie Maszyn Rolniczych, Maszyn Budowlanych, Samochodów Dostawczych oraz Powertrain (FPT Industrial). Za każdą z nich odpowiedzialność ponosi Dyrektor Operacyjny, który będzie kierować strukturą za pośrednictwem Zespołu Zarządzającego (informacje zostaną ogłoszone oddzielnie). Dyrektorzy Operacyjni będą odpowiadać za zyski i straty swoich regionów/działalności, a także za zarządzanie zasobami regionalnymi, w tym działalnością produkcyjną i handlową.

Dyrektorzy Operacyjni mianowani do Rady Wykonawczej Grupy:

NAFTA: Richard Tobin
Europa, Bliski Wschód i Afryka: Andreas Klauser
Ameryka Łacińska: Marco Mazzu
APAC: Franco Fusignani
Powertrain: Giovanni Bartoli

Drugi segment odzwierciedla ukierunkowanie Grupy i nacisk, jaki Grupa kładzie na swoje marki. W Radzie Wykonawczej Grupy reprezentowane są wszystkie marki globalne, a ten segment będzie ponosić odpowiedzialność za racjonalizację i rozwój odpowiedniego portfela marek, a także za pomoc w tworzeniu właściwych strategii handlowych i marketingowych w każdym regionie operacyjnym Grupy.

Szefowie Marek mianowani do Rady Wykonawczej Grupy:

Case IH: Andreas Klauser
New Holland Agriculture: Franco Fusignani
Case Construction: Mario Gasparri
New Holland Construction: Mario Gasparri
Iveco: Andreas Klauser (na okres przejściowy)
Części i Serwis: Dino Maggioni

Trzeci segment składa się z liderów przemysłowych, którzy będą dbać o spójność i dyscyplinę w regionach operacyjnych, a także optymalizować decyzje w zakresie alokacji kapitału, jakie Grupa będzie podejmować w następnych latach.

Dyrektor Techniczny: Dario Ivaldi
Dyrektor Produkcji: Derek Neilson
Dyrektor ds. Jakości: Brad Crews
Dyrektor ds. Zaopatrzenia: Osias Galantine

Ostatni segment tworzą funkcje pomocnicze/korporacyjne.

Usługi Finansowe: Do uzgodnienia
Rozwój Działalności: Alessandro Nasi
Dyrektor Finansowy: Pablo Di Si
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich: Linda Knoll

Koordynatorem Rady Wykonawczej Grupy będzie Alessandro Nasi.

„Ogłoszona dzisiaj nowa struktura stanowi poważny etap w integracji Fiat Industrial i CNH”, powiedział Sergio Marchionne, Prezes Fiat Industrial i CNH. „Te mianowania są rezultatem intensywnego procesu oceny umiejętności technicznych i przywódczych Richarda Tobina oraz osób, które wyznaczono do Rady Wykonawczej Grupy. Jesteśmy przekonani, że ta grupa liderów, którzy odzwierciedlają prawdziwie międzynarodowy profil naszej działalności, potrafi zapewnić Fiat Industrial pozycję jednego z najsilniejszych konkurentów na globalnym rynku dóbr kapitałowych”.

„Kierowanie tymi ludźmi i obserwowanie ich rozwoju, patrzenie, jak przekształcają wyzwania w sukcesy i wiarę w siebie, śledzenie ich osiągnięć to dla mnie zaszczyt”.