Komunikaty

Iveco i FPT Industrial ogłaszają gotowość spełnienia normy Euro VI
Iveco i FPT Industrial poinformowały opinie publiczna o swojej gotowosci do spełnienia przepisów w nowej normie czystosci spalin Euro VI dzieki unikalnej technologii oczyszczania spalin (SCR Selektywna Redukcja Katalityczna), która zostanie wprowadzona w dwóch nowych liniach silnikowych Cursor i Tector dla samochodów cieżarowych z segmentu cieżkiego i dla autobusów.

Nowe silniki, wyposażone tylko w technologie SCR produkcji FPT Industrial, beda zapewniac zoptymalizowane spalanie oraz układy oczyszczania spalin, aby utrzymac wiodaca pozycje Iveco w swojej klasie pojazdów pod wzgledem spalania paliwa z wiekszym poszanowaniem srodowiska naturalnego dzieki przełomowej opatentowanej technologii redukcji tlenków azotu (NOx), która charakteryzuje sie wysoka skutecznoscia (ponad 95% w stosunku do 80-85% w przypadku najlepszych konkurentów).

Dyrektor Generalny FPT Industrial Giovanni Bartoli powiedział: “Nasze działania maja cały czas na celu zwiekszenie wydajnosci klienta i obniżenie emisji; dlatego też bierzemy pod uwage każde rozwiazanie pozwalajace nam osiagnac te cele. Tak naprawde metoda “tylko SCR” jest dowodem na nasze przywództwo technologiczne i zaangażowanie na rzecz spełnienia potrzeb coraz bardziej wymagajacego rynku.”

Dyrektor Generalny Iveco Alfredo Altavilla powiedział: “Jako pierwsi ogłosilismy nasza strategie w zakresie technologii produkcji silników zgodnych z norma emisji spalin Euro VI już w kwietniu 2010 roku na spotkaniu z analitykami i inwestorami w Turynie. Powiedziałem wtedy, że spełnimy wymagania normy czystosci spalin Euro VI bez układu dopalania spalin (EGR- Exhaust Gas Recirculation pol. recyrkulacja spalin). EGR jako technologia jest stosowana w branży transportowej, lecz dla pojazdów użytkowych z segmentu cieżkiego, które w czasie swojej eksploatacji przejeżdżaja wiecej niż milion kilometrów, własciwym wyborem technicznym jest technologia, która zmniejsza zużycie paliwa i dodatkowe koszty eksploatacji do minimum. Technologia oczyszczania spalin “tylko SCR” w układzie wydechowym wyprodukowana przez FPT Industrial spełnia te ważna potrzebe. Jasne jest, że pojazdy spełniajace norme emisji spalin Euro VI beda droższe; technologia ma swoja cene i wartosc. Wprowadzimy odpowiednio wyposażone pojazdy na rynek, gdy poprosza nas o to nasi klienci.”

Nowe przepisy dotyczace normy czystosci spalin Euro VI

Nowe przepisy dotyczace normy czystosci spalin Euro VI, które maja obowiazywac wszystkie nowowyprodukowane pojazdy użytkowe z segmentu cieżkiego i autobusy zarejestrowane po 1 stycznia 2014 roku, wprowadzaja znaczna redukcje emisji dozwolonych z rury wydechowej i powstałych w czasie wykonywania innych czynnosci eksploatacyjnych. Przepisy te dotycza m.in.:
 • Nowych ogólnoswiatowych testów tymczasowych i stałych stanów pojazdu łacznie z uruchamianiem pojazdu z zimnym silnikiem i jego pracy w normalnej temperaturze. Cykl stanu przejsciowego bedzie sie składał z dwóch czesci: pierwszej czesci w której używany jest zimny silnik oraz drugiej czesci po upływie okreslonego czasu, gdy pojazd jest w spoczynku.
 • Emisje tlenków azotu (NOx) maja byc zmniejszone o 80% w stosunku do normy czystosci spalin Euro V.
 • Zmniejszenie ilosci pyłów o 66% w porównaniu z norma czystosci spalin Euro V oraz wprowadzenie dalszego ograniczenia ilosci pyłów spowoduje ograniczenie ogólnej ilosci pyłów o 95%.
 • Wprowadzenie limitu emisji amoniaku.
 • Objecie norma czystosci spalin emisji ze skrzyni korbowej silnika, jesli nie jest stosowany układ zamkniety.
 • Wprowadzenie wymogu dłuższej zgodnosci z norma czystosci spalin: do 700,000 km lub 7 lat dla najwiekszych pojazdów.
 • Dalszy rozwój diagnostyki pokładowej informujacej o osiagach układu.
Wejscie w życie przepisów o normie czystosci spalin Euro VI jest krokiem milowym w rozwoju swiatowych norm czystosci spalin od momentu wprowadzenia Swiatowego Ujednoliconego Cyklu Testowego używanego do certyfikacji silników.

Nasz wybór : technologia “tylko SCR”

Historia Iveco obfituje w innowacje techniczne majace na celu redukcje kosztów eksploatacyjnych, przy czym jedna z takich podstawowych innowacji od dawna była technologia obniżenia spalania paliwa. W przypadku normy czystosci spalin Euro IV/V wprowadzonej w 2005 roku, Iveco wybrała technologie SCR. Powyższy wybór został dokonany całkowicie na podstawie kosztów użytkowania (TCO), pozwalajac na regulacje silników w celu pełnej optymalizacji sprawnosci spalania, a co za tym idzie ekonomicznosci, kosztem wysokiej emisji tlenków azotu (NOx), których ilosc mogłaby byc zmniejszona przy użyciu technologii SCR w układzie wydechowym.

W przypadku normy czystosci spalin Euro VI, ani strategia Iveco, ani zapotrzebowanie ze strony naszych klientów na ekonomiczne pojazdy nie zmieniły sie. Biorac pod uwage ogólna akceptacje faktu, że nie wszystko można osiagnac w komorze spalania lub w układzie wydechowym, Iveco może wykorzystac postep technologiczny dokonany przez FPT Industrial, które niestrudzenie zwieksza sprawnosc technologii SCR. W efekcie powstał układ oczyszczania spalin przy użyciu technologii SCR, który charakteryzuje sie bezprecedensowa skutecznoscia w obniżaniu szkodliwych emisji. Jest tutaj mowa oczywiscie o technologii “tylko SCR” przeznaczonej do silników pojazdów z segmentu sredniego i cieżkiego. Technologia oczyszczania spalin “tylko SCR” jest całkowicie unikalna pod tym wzgledem, że jest w stanie sprostac niezwykle surowym ograniczeniom w emisji tlenków azotu (NOx) dzieki zastosowaniu tylko układu redukcji katalitycznej bez potrzeby recyrkulacji spalin.

Realizacja układu SCR o tak wysokiej sprawnosci była możliwa dzieki dokładnej kontroli dozowania płynu AdBlue (roztworu mocznika jako katalizatora), a także odpowiednim własnosciom cieplnym układu oczyszczania spalin. W technologii “tylko SCR” wprowadzono nowej generacji układ oczyszczania spalin, co jest wynikiem intensywnych prac badawczych FPT Industrial, których wyniki sa chronione szeregiem patentów:
 • Zastosowanie zoptymalizowanych metod dynamiki płynów do modelowania powstawania spalin i dozowania AdBlue oraz katalizatorów do selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).
 • Logika sterujaca układem dawkowania umożliwiajaca precyzyjne dawkowania płynu AdBlue, aby zmniejszyc wykryte emisje tlenków azotu (NOx).
 • Technologia wykorzystujaca czujniki amoniaku i tlenków azotu (NOx) pozwalajaca wyczuwac spaliny niezwykle dokładnie, dzieki czemu możliwe jest adaptacyjne dozowanie płynu AdBlue w celu zrekompensowania starzenia sie katalizatora SCR.
 • Technologia mieszania w izolowanej rurze pozwala na hydrolyze jednorodnego mocznika oraz na jego dystrybucje w strumieniu spalin przy zastosowaniu ruchu wirowego.
Połaczenie wyżej wymienionych patentów pozwoliła osiagnac sprawnosc redukcji tlenków azotu (NOx) na poziomie powyżej 95%, a w okreslonych warunkach nawet blisko 100%.

Nowe silniki Tector i Cursor spełniajace norme czystosci spalin Euro VI

Dzieki nieustannemu doskonaleniu i tak już nowoczesnej gamy silników, planowane wprowadzenie normy czystosci spalin Euro VI spowodowało, że Iveco opracowało nowe silniki Tector i Cursor dzieki czemu pojazdy Iveco utrzymały czołowa pozycje w swojej klasie pod wzgledem oszczednosci spalania.

Kluczem do optymalizacji sprawnosci spalania jest wysokie srednie efektywne cisnienie w cylindrze oraz wysokie cisnienie u wylotu dyszy wtryskiwacza. Aby zrealizowac powyższe cele wprowadzono ważne zmiany w budowie skrzyni korbowej i głowicy cylindra, aby zwiekszyc: sztywnosc konstrukcji, przepływ czynnika chłodzacego oraz pojemnosc skokowa.

Obydwa silniki Tector i Cursor wyposażono w najnowszej generacji wielopunktowy wtrysk paliwa zasilany ze wspólnej szyny akumulacyjnej z cisnieniem szczytowym na koncu dyszy wynoszacym nawet 2200 barów.

Wprowadzono nowy elektroniczny blok sterujacy w celu kontroli zarówno parametrami pracy silnika jak i dokładnego sterowania układem oczyszczania spalin. Nowy blok sterujacy został zaprojektowany z mysla o optymalizacji przestrzeni oraz pełnej integracji silnika oraz funkcji selektywnej katalitycznej redukcji (SCR) i filtra czastek stałych (DPF). W przypadku wersji silnika Kursor, w których zastosowano turbospreżarke o zmiennej geometrii, wprowadzono elektroniczne sterowanie w celu optymalizacji obciażenia silnika przy niskich predkosciach obrotowych oraz zwiekszenia skutecznosci hamulca silnikowego. Oprócz tego od teraz wszystkie silniki beda wyposażone w hamulec silnikowy z zaworem klapowym, aby wspierac pasywna regeneracje filtra czastek stałych (DPF) oraz zwiekszyc sprawnosc hamulca silnikowego maksymalnie o 30% w porównani z obecnymi silnikami spełniajacymi wymagania normy czystosci spalin Euro V.

Aby osiagnac jak najwyższa czystosc spalin silniki Tector i Cursor zostały wyposażone układy odpowietrzania silnika pracujace w obiegu zamknietym nawet już w silnikach zgodnych z norma czystosci spalin Euro IV/V i ta funkcja została zachowana w silnikach zgodnych z norma czystosci spalin Euro VI. Aby zapobiec przenoszeniu oleju rozpylonego przez przedmuch gazów, wprowadzono wysokosprawne układy rozdzielania oleju, aby zminimalizowac do absolutnego minimum wszelkie spalanie oleju skutkujace zanieczyszczeniem filtra czastek stałych (DPF). W silnikach Cursor zastosowano oleofobiczne, odsrodkowe oddzielanie oleju, natomiast w silnikach Tector zastosowano wysokowydajna pokrywe zintegrowana z koalescencyjnym filtrem przedmuchu gazów.

Wprowadzenie silników zgodnych z wymaganiami nowej normy czystosci spalin Euro VI jest wyrazem stałego dażenia Iveco i FPT Industrial w kierunku zrównoważonego transportu. Pod wzgledem zużycia paliwa, łatwosci w użyciu, obciażenia srodowiska weglem i wizerunku firmy Iveco postawiło swoich klientów na pierwszym miejscu, oferujac im pojazdy spełniajace w pełni wymagania tej nowej ważnej normy emisji spalin i utrzymujac jednoczesnie najniższy z możliwych kosztów własnosci.

Przy pomocy zoptymalizowanych warunków spalania, emisja pyłów z silników jest już na niskim poziomie, co oznacza, że wymuszona regeneracja filtra czastek stałych (DPF) nie jest potrzebna, co stanowi ważny aspekt w kontekscie zużycia paliwa i okresowego serwisowania pojazdu. Ponadto, ponieważ silnik używa tylko czystego filtrowanego powietrza a nie spalin po recyrkulacji, silnik bardzo mało sie zużywa, a olej jest wymieniany rzadko, nie mówiac o przegladach pojazdu, które sa realizowane nawet co 150,000 km. Dzieki temu koszty eksploatacji sa obniżone, a czas wymagany na planowe przeglady i remonty skrócony.

Układ oczyszczania spalin

Podstawowym aspektem spalania w silnikach Diesla jest emisja tlenków azotu i pyłów, które w obydwu przypadkach bardzo trudno wyeliminowac w komorze spalania. Olej napedowy nie zawiera ani azotu ani tlenu. Tlenki azotu (NOx) powstaja wskutek zmian chemicznych w powietrzu używanym do spalania na drodze wysokiego cisnienia w cylindrze i wysokich temperatur wystepujacych w czasie procesu spalania. Do metod redukcji tlenków azotu (NOx) w cylindrze można zaliczyc redukcje maksymalnych wartosci temperatury i cisnienia, które paradoksalnie powoduja powstawanie wiekszej ilosci pyłów, zmniejszajac jednoczesnie sprawnosc procesu przy zwiekszonym zużyciu paliwa. W momencie gdy zostanie zaakceptowana potrzeba zastosowania układu oczyszczania spalin, konieczne jest, aby układ ten pracował pod maksymalnie dużym obciażeniem, aby nie narażac na szwank procesu spalania w silniku. Iveco i FPT Industrial podjeło decyzje, aby zmniejszyc ilosc pyłów do absolutnego minimum, pozwalajac emisjom tlenku azotu (NOx) na wzrost spowodowany wyższa sprawnoscia spalania. W efekcie jedynie technologia “tylko SCR” zastosowana w układzie wydechowym pozwala obniżyc emisje tlenków azotu (NOx).Niewielkie emisje pyłów z silnika sa sprowadzana do własciwego poziomu przy użyciu filtra pyłów pełnego przepływu do silników Diesla, który osiagnie ciagła regeneracje z powodu wysokich poziomów emisji tlenków azotu (NOx) oraz wysokiej temperaturze gazów. W normalnych warunkach nie bedzie konieczna wymuszona regeneracja filtra.

Zaprojektowano nowej generacji układ oczyszczania spalin (SCR) bazujacy na zeolicie, w pełni zintegrowany w celu optymalizacji rozmieszczenia i minimalizacji cieżaru, co w efekcie jedna, prosta obudowe zawierajaca DOC (Katalizator utleniania oleju napedowego), DPF (filtr czastek stałych), SCR (Selektywna Redukcje Katalityczna) oraz CUC (Katalizator czyszczacy). Wszystkie powyższe podzespoły zostały bardzo scisle upakowane i w efekcie osiagnieto wysokie wskazniki redukcji we wszystkich grupach zanieczyszczen. W tej samej obudowie starannie zintegrowano urzadzenia do wtrysku i mieszania AdBlue, a także wszystkie czujniki spalin potrzebne do sterowania procesem oczyszczania spalin. Dzieki temu cały proces oczyszczania spalin miesci sie w niewielkich rozmiarów, zamknietej obudowie, która nie przeszkadza w czasie czynnosci zabudowy pojazdu lub podwozia.

Mówiac dokładniej poziomy emisji z rury wydechowej wymagane w normie czystosci spalin Euro VI osiagnieto z dużym zapasem technicznym dzieki nowatorskiej konstrukcji, dokładnemu testowaniu i modelowaniu. W efekcie udało sie doskonale wyregulowac powłoki katalizatorów w poszczególnych podzespołach tj. DOC, DPF, SCR i CUC zwiekszajac maksymalnie sprawnosc redukcji szkodliwych zwiazków bez znaczacego efektu starzenia sie katalizatorów w całym okresie eksploatacji pojazdu. Klarownie zaprojektowane wlot i wylot substratów reakcji pozwalaja na pełna eksploatacje instalacji katalizatorów mimo jej niewielkiego rozmiaru, łacznie z miejscem wtrysku AdBlue z kontrolowana turbulencja i zoptymalizowana izolacja cieplna. W efekcie uzyskano gwarancje doskonałego mieszania AdBlue w postaci aerozolu a także hydrolize mocznika przed dotarciem do układu oczyszczania spalin SCR. Dzieki precyzyjnemu rozmieszczeniu czujników spalin, osiagnieto szybki i precyzyjny monitoring wszystkich substratów procesów katalizacji i zachodzacych reakcji chemicznych.