Komunikaty

Iveco Daily laureatem nagrody konsumentów „Dobry Produkt”

Iveco Daily zostało 22 marca br. podczas uroczystej gali w Warszawie oficjalnie uhonorowany tytułem „Dobry Produkt 2010 – Wybór Konsumentów” - Nagroda Konsumentów w Ogólnopolskim Badaniu Preferencji i Postaw Konsumentów.


Redakcja Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej zrealizowała Ogólnopolskie Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2010”. Patronat i opieke merytoryczna nad badaniem objał Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane przez Zakład Badan Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Warszawie.

Zakład Badan Naukowych PTS jest unikalna placówka, wyró_niajaca sie na rynku wysokim, akademickim poziomem prowadzonych badan społecznych. Badanie zostało zrealizowane na próbie 850 gospodarstw domowych w 5 najwiekszych miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.


Respondenci odpowiadali na pytanie, które marki produktów uwa_aja za dobre w danej kategorii. Iveco Daily zdobył tytuł „Dobry Produkt 2010” w kategorii Samochody Dostawcze – Segment T.


Iveco Daily jest dostepny w ponad 7000 konfiguracjach, z silnikami o 10 mocach u_ytecznych od 96 KM do 176 KM. Najszersza w segmencie gama rozwiazan proponowanych przez Daily sprawia, _e oferuje on nieograniczone mo_liwosci zaspokojenia wszelkich potrzeb transportowych i zapewnia wykonanie ka_dego zadania. Podstawowe atuty Daily to:

  • dopuszczalna masa całkowita od 2,8 do 7t,
  • uciag maksymalny do 3,5t,
  • architektura dopasowana do ka_dych potrzeb (furgon, podwozie z kabina pojedyncza lub brygadowa, minibus),
  • tylna os na kołach pojedynczych lub blizniaczych,
  • rama o przekroju ceowym, zapewniajaca sztywnosc konstrukcji, odpornosc na zu_ycie i trwałosc,
  • ekologiczne i oszczedne jednostki napedowe, w tym spełniajace norme EEV, wsród których znajduje sie te_ jednostka zasilana gazem ziemnym.

Iveco Daily dostepny jest tak_e w wersji z napedem 4x4.
Przyznanie tytułu „Dobry Produkt 2010 – Wybór Konsumentów” jest kolejnym dowodem zaufania, jakim polscy klienci obdarzyli Iveco Daily – lidera rynku w swoim segmencie, dzieki jego niezaprzeczalnym walorom u_ytkowym.

Iveco
Iveco, spółka nale_aca do Grupy Fiat Industrial, projektuje, produkuje i sprzedaje szeroka game pojazdów u_ytkowych we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich poprzez pojazdy srednie, a skonczywszy na pojazdach cie_kich, cie_arówkach terenowych, autobusach do przewozów miejskich i miedzymiastowych oraz autokarach, a tak_e pojazdach do zadan specjalnych takich jak pojazdy po_arnicze, pojazdach do zadan terenowych oraz do celów obronnych i do ochrony ludnosci cywilnej.


Iveco zatrudnia prawie 25,000 pracowników, którzy pracuja w 24 zakładach produkcyjnych w 11 krajach swiata, przy zastosowaniu zaawansowane technologii opracowanych w 6 osrodkach naukowo-badawczych. Oprócz Europy, Spółka prowadzi równie_ działalnosc w Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacinskiej. Około 5,000 punktów sprzeda_y oraz serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczna, niezale_nie pod jaka szerokoscia geograficzna pojazd Iveco jest eksploatowany.