Komunikaty

Iveco i FPT Industrial na Miedzynarodowej Wystawie Pojazdów na Gaz Ziemny w Berlinie w 2011 roku

Iveco i FPT Industrial wzieły udział w drugiej edycji Miedzynarodowej Wystawy Pojazdów na Gaz Ziemny, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Pojazdów na Gaz Ziemny (NGVA Europe) w Berlin Messe w dniach od 7 do 9 czerwca 2011 roku. Swoja obecnoscia obydwie spółki z Grupy Fiat Industrial potwierdzaja swoje zaanga_owanie na rzecz ekomobilnosci, chcac pomóc w szerzeniu nawyku stosowania metanu jako paliwa w transporcie drogowym oraz przekazac jak najszerszym kregom odbiorców niesłychanie ekologiczne rozwiazania transportowe, które Iveco i FPT Industrial od dawna oferuja na rynku. Iveco, europejski lider w segmencie pojazdów u_ytkowych napedzanych silnikami na spre_ony gaz ziemny, wystawia razem z producentem silników FPT Industrial, niektóre modele ze swojego typoszeregu pojazdów, napedzane gazem ziemnym. Na stoisku mo_na obejrzec pojazd u_ytkowy Iveco ECODAILY Natural Power oraz silnik Cursor 8 produkcji FPT Industrial, specjalnie zaprojektowany do stosowania spre_onego gazu ziemnego do zastosowan miejskich w autobusach i pojazdach u_ytkowych. Ponadto na terenie przylegajacym do wystawy, Iveco wystawiło autobus miejski Iveco Irisbus Citelis z silnikiem zasilanym spre_onym gazem ziemnym z podwoziem od samochodu cie_arowego Stralis CNG w konfiguracji 6x2, z DMC 26 ton, najwiekszy pojazd miejski z silnikiem CNG.


Iveco wspólnie z FPT Industrial potwierdzaja swoje przekonanie, _e układy napedowe na metan stanowia najwłasciwsze rozwiazanie pomocne w rozwiazaniu problemu zanieczyszczen na terenach miejskich, poniewa_ jest w nich stosowane najczystsze z dostepnych paliw samochodowych. Rozwiazania ekologiczne zaproponowane w Berlinie stanowia dowód na wkład obydwu spółek w ekologiczne i przystepne cenowo przewozy pojazdami u_ytkowymi, a tak_e przewozy towarów i pasa_erów na terenach miejskich.


Iveco wzieło równie_ udział w Miedzynarodowej Konferencji towarzyszacej wystawie, w ramach warsztatów pt. "Europejskie wyzwania a szanse globalne – pojazdy zasilane spre_onym gazem ziemnym z perspektywy miedzynarodowych producentów samochodów”, w czasie których Giuliano Giovannini, Manager ds. Produktu Iveco dokonał swojej prezentacji. "Silniki na gaz ziemny charakteryzuja sie poziomem emisji na poziomie równym lub zbli_onym dozwolonym zgodnie z norma czystosci spalin Euro VI, która zacznie obowiazywac od 2014 roku i dlatego te_ stanowia praktyczne rozwiazanie problemu jakosci powietrza w miastach” – wyjasnił Giovannini - “Iveco przywiazuje ogromna uwage do technologii pojazdów napedzanych gazem ziemnym, która nale_y do włoskiego dorobku technicznego i jest priorytetowym kierunkiem naszych prac badawczo-rozwojowych. Obecnie oferujemy najwiekszy asortyment pojazdów na rynku, wyprodukowanych przy u_yciu tej technologii, ponadto jestesmy europejskimi liderami w produkcji i marketingu tych pojazdów, które ju_ u_ywaja biometanu, jednego ze zródeł odnawialnej energii z najbardziej obiecujacymi wynikami, jesli chodzi o redukcje emisji gazów cieplarnianych”.

Wystawiane produkty

Nacisk kładziony na ekomobilnosc, najwa_niejszy element strategii biznesowej Iveco i FPT Industrial, najlepiej widac na przykładzie wystawionych pojazdów i silników.
Na stoisku Iveco mo_na było obejrzec pojazd u_ytkowy ECODAILY Natural Power, w wersji napedzanej gazem ziemnym, którego sprzeda_ ró_nych wersji przekroczyła dwa miliony sztuk. Pojazd u_ytkowy ECODAILY Natural Power jest dostepny w ró_nych wersjach: furgonetki, furgonu, kabiny na podwoziu, o DMC od 3,5 tony do 7.0 ton i napedzany 3-litrowym silnikiem produkcji FPT Industrial na gaz ziemny, o mocy 136 KM (100 kW).Aby zapewnic łatwosc u_ycia, pojazd ECODAILY Natural Power jest wyposa_ony w mały bak na benzyne, który pozwala awaryjnie dojechac punktu tankowania gazu. Gaz ziemny u_ywany w pojezdzie jest przechowywany w butlach o ró_nej objetosci, w zale_nosci od DMC pojazdu i rozstawu osi.
Na zewnatrz hali wystawowej Iveco Irisbus wystawił autobus miejski Citelis o długosci 12m, napedzany spre_onym gazem ziemnym, o bardzo niskim wpływie na srodowisko dzieki silnikowi Cursor 8 produkcji FPT Industrial, którego emisje sa znacznie poni_ej normy czystosci spalin EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), najbardziej rygorystycznej normy czystosci spalin istniejacej obecnie na rynku. Autobus ten nadaje sie idealnie do zastosowan w ramach publicznych srodków transportu, gdy_ zabiera max. 90 pasa_erów, jest niskopodłogowy, posiada specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich, oraz funkcje obni_enia podłogi przy wchodzeniu i wychodzeniu z autobusu pasa_erów niepełnosprawnych. Ponadto autobus miejski Citelis jest równie_ wyposa_ony w klimatyzacje dla pasa_erów i kierowcy, system wykrywania pasa_erów wsiadajacych i wysiadajacych z autobusów wyposa_ony w czujniki zbli_eniowe, nagłosnienie pozwalajace informowac pasa_erów o najbli_szym przystanku autobusu, system monitoringu przy pomocy kamery nakierowanej na ka_de drzwi słu_ace wsiadaniu oraz system "Intellibus" ze zintegrowanym modułem GPS, który pozwala monitorowac dane i tworzyc raporty na temat przejechanej trasy i parametrów jazdy takich jak predkosc, liczba zatrzyman oraz sledzic poło_enie pojazdu w czasie rzeczywistym.

Równie_ na zewnatrz hali wystawowej mo_na było obejrzec ciagnik siodłowy Stralis CNG 6x2 o DMC 26t, wyposa_ony w specjalny silnik Cursor 8 produkcji FPT Industrial, napedzany gazem ziemnym, o mocy 270 KM (200 kW). Oprócz wersji Stralisa 6x2 z kabina, Stralis CNG jest równie_ dostepny w wersji 4x2 z kabina o DMC 18.0 ton. W tej wersji Stralisa spre_ony gaz ziemny (CNG) jest przechowywany w 8 butlach, ka_da o pojemnosci 80 litrów, które zostały zamontowane na ramie podwozia, aby nie utrudniac zabudowy.


FPT Industrial jest spółka Fiat Industrial specjalizujaca sie w projektowaniu, produkcji i sprzeda_y układów napedowych i skrzyni biegów do pojazdów cie_arowych szosowych i terenowych, a tak_e dostawczych, a tak_e silników okretowych oraz generatorów mocy. Iveco oferuje cała game silników na gaz ziemny o mocy od 136 KM do 330 KM, co stanowi dowód na to jak znaczna uwage Iveco przywiazuje do opracowywania ekologicznych rozwiazan dla potrzeb transportu.


FPT Industrial, europejski lider w silnikach napedzanych gazem ziemnym, prawdziwym paliwem alternatywnym z najprostsza struktura czasteczkowa zapewniajaca całkowite spalanie, ma w swojej ofercie silnik Cursor 8 (C78 ENT G), ze specjalna dedykowana turbospre_arka i chłodnica miedzystopniowa (ang. intercooler) CNG, z 6 cylindrami, o pojemnosci 7,8 litra, z homologacja na zgodnosc z norma czystosci spalin EEV. Silnik ten, dostepny w przedziale mocy znamionowej od 245KM do 330KM (180kW do 213kW) oraz szczytowym momentem obrotowym od 1100Nm do 1300Nm jest stosowany w autobusach i pojazdach u_ytkowych głównie do zastosowan miejskich, gdzie jest szczególnie doceniany ze wzgledu na niska emisje spalin oraz niskie koszty eksploatacji (metan jest jednym z najtanszych paliw). Równie_ nie bez znaczenia jest niski poziom hałasu wytwarzanego przez ten silnik, który jest o 3-5 dB(A) ni_szy ni_ odpowiednik dieslowski, a tak_e niski poziom wibracji dzieki technologii zapłonu iskrowego. Wreszcie równie_ wa_na zaleta w zakresie ochrony srodowiska naturalnego jest spalanie gazu ziemnego, które charakteryzuje sie bardzo niskimi poziomami emisji spalin, przy czym emisja tlenków azotu stanowi jedna czwarta dozwolonego poziomu.

Iveco

Iveco – spółka z Grupy Fiat Industrial - projektuje, produkuje i sprzedaje cała game pojazdów we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich poprzez pojazdy srednie, a skonczywszy na cie_kich pojazdach dostawczych, cie_arówki terenowe, autobusy do przewozów miejskich i miedzymiastowych oraz autokary, a tak_e pojazdy do zadan specjalnych takie jak wozy stra_y po_arnej, pojazdy do zadan terenowych oraz do ochrony ludnosci cywilnej.


Zatrudnienie w Iveco wynosi około 25,000 osób, firma posiada 24 zakładów produkcyjnych w 11 krajach na całym swiecie, a jej doskonałe rozwiazania technologiczne powstaja w szesciu (6) osrodkach badawczo-rozwojowych.

Iveco prowadzi działalnosc w Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacinskiej, a tak_e w Europie. Około 5,000 punktów sprzeda_y oraz serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczna, niezale_nie od tego w którym punkcie swiata pojazd Iveco jest eksploatowany.

FPT Industrial

FPT Industrial jest spółka Fiat Industrial specjalizujaca sie w projektowaniu, produkcji i sprzeda_y układów napedowych i skrzyni biegów do pojazdów cie_arowych szosowych i terenowych, oraz pojazdów u_ytkowych, a tak_e silników okretowych oraz generatorów mocy. Spółka zatrudnia około 7.800 pracowników na całym swiecie, w 10 zakładach produkcyjnych i 6 osrodkach naukowo-badawczych; istnienie sieci dystrybucji składajacej sie z ponad 100 dealerów oraz 1000 stacji serwisowych zapewnia FPT Industrial obecnosc w około 100 krajach. Przy bogatym asortymencie produktów (5 rodzin silników o mocy od 50 KM do 870 KM i skrzyniach biegów z maksymalnym momentem obrotowym od 300 do 400 Nm) oraz silnym naciskiem poło_onym na prace badawczo-rozwojowe, FPT Industrial jest jednym z czołowych producentów układów napedowych do zastosowan przemysłowych na swiecie.