Komunikaty

Inauguracja Akademii Jazdy Iveco
Iveco Poland – wyłaczny dystrybutor pojazdów marki Iveco w Polsce w dniu 11.06.2011 zainaugurował oficjalnie działalnosc nowej Akademii Jazdy Iveco. Inauguracja miała miejsce na lotnisku w Białej Podlaskiej, gdzie zgromadzili sie zaproszeni przedstawiciele prasy, mediów oraz najwiekszych polskich firm transportowych.
W czesci oficjalnej gosciom przedstawiono koncepcje Akademii Jazdy Iveco, a w swoim przemówieniu Pan Mario Giagnoni – Dyrektor Zarzadzajacy Iveco Poland podkreslił kluczowa role edukacji kierowców w optymalnym wykorzystaniu zaawansowanych technologicznie pojazdów Iveco.
Inauguracji Akademii Jazdy Iveco towarzyszyła tak_e I Edycja Konkursu dla Dziennikarzy „Ekonomiczny Kierowca”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie za kierownica zestawu z ciagnikiem EcoStralis pokonac w jak najkrótszym czasie wyznaczona trase przejazdu, wykazujac przy tym jak najmniejsze zu_ycie paliwa. Uczestnikom konkursu, cennymi radami słu_ył Krzysztof Rogalski – Instruktor Akademii Jazdy Iveco.

Akademia Jazdy Iveco

Akademia Jazdy Iveco powstała z mysla o doskonaleniu umiejetnosci prowadzenia samochodu cie_arowego i wykorzystaniu jego specyfiki przez zawodowych kierowców. Koncerny samochodowe ciagle pracuja nad technologiami pozwalajacymi zmniejszyc rachunki za paliwo. Wcia_ jednak najwieksze mo_liwosci redukcji kosztów tkwia nie w technologiach, ale w technice jazdy, w samych kierowcach.
Zu_ycie paliwa, opon i materiałów eksploatacyjnych jak równie_ bezpieczna jazda na drodze w znaczacy sposób wpływaja na zyski firmy. Doswiadczenia przewozników pokazały, _e ekonomiczna jazda pozwala zredukowac zu_ycie paliwa a_ o 12% przy jednoczesnej redukcji emisji spalin. Jazda ekonomiczna ma równie_ ogromne znaczenie dla obni_enia zu_ycia eksploatacyjnego pojazdu. Prawdopodobienstwo uczestnictwa w wypadku drogowym przez wyszkolonego kierowce jest o wiele mniejsze, przez co pracodawca zyskuje na ni_szych składkach ubezpieczeniowych.
Styl jazdy to kluczowy czynnik, który ma olbrzymi wpływ na efektywnosc pojazdu. Zmiana stylu prowadzenia nie jest bardzo trudna przy dobrej motywacji, a mo_na ja osiagnac przez właczenie kierowców w odpowiednie szkolenia. Inwestycja w szkolenia kierowców szybko i znaczaco wpływa na podniesienie zysku firmy. Kursy w Akademii Jazdy Iveco to praktyczne narzedzia do zwiekszania umiejetnosci, lepszego poznania swojego pojazdu. Szkoła zaprasza do wziecia udziału w kursach organizowanych w osrodkach szkoleniowych Iveco lub na prosbe klienta, je_eli to tylko mo_liwe, w jego siedzibie.

Program szkolen Akademii Jazdy Iveco
  • technika jazdy samochodem cie_arowym (zajecia teoretyczne omawiajace zagadnienia ekonomicznej jazdy i własciwej dbałosci o stan techniczny cie_arówek IVECO).
  • omówienie wybranych przepisów transportowych
  • komentarz niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym
  • szkolenie praktyczne, prowadzone z wykorzystaniem w pełni obcia_onego, 40- tonowego zestawu z ciagnikiem IVECO Stralis lub EcoStralis; jazdy odbywaja sie w terenie pagórkowatym, co ma na celu wycwiczenie umiejetnosci korzystania z hamulca wydechowego i zwalniacza oraz energii kinetycznej rozpedzonej cie_arówki przy pokonywaniu wzniesien.
W oparciu o produkty Iveco mo_liwe jest równie_ zorganizowanie szkolenia dotyczacego techniki prowadzenia pojazdu u_ywanego w dystrybucji lub w pracy na placu budowy Zajecia prowadzone w Akademii Jazdy Iveco pozwola nawet najbardziej doswiadczonemu kierowcy zwiekszyc nie tylko ekonomike i bezpieczenstwo podczas pracy, ale tak_e podniesc własna efektywnosc majaca wpływ na premie finansowa.

Iveco

Iveco, spółka nale_aca do Grupy Fiat Industrial, projektuje, produkuje i sprzedaje szeroka game pojazdów u_ytkowych we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich poprzez pojazdy srednie, a skonczywszy na pojazdach cie_kich, cie_arówkach terenowych, autobusach do przewozów miejskich i miedzymiastowych oraz autokarach, a tak_e pojazdach do zadan specjalnych takich jak pojazdy po_arnicze, pojazdy do zadan terenowych oraz do celów obronnych i do ochrony ludnosci cywilnej.
Iveco zatrudnia prawie 25.000 pracowników, którzy pracuja w 24 zakładach produkcyjnych w 11 krajach swiata, przy zastosowaniu zaawansowane technologii opracowanych w 6 osrodkach naukowo-badawczych. Oprócz Europy, Spółka prowadzi równie_ działalnosc w Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacinskiej. Około 5,000 punktów sprzeda_y oraz serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczna, niezale_nie pod jaka szerokoscia geograficzna pojazd Iveco jest eksploatowany.