Komunikaty

IVECO łączy bieguny w projekcie „Plant the Future”

Projekt „Plant the Future", zainicjowany przez IVECO w 2021 r. we współpracy z organizacjami zajmującymi się utrzymaniem lasów i ponownym zalesianiem, potwierdza aktywne zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonej przyszłości.

 

Jako pionier alternatywnych napędów IVECO oferuje szeroką gamę pojazdów o niskiej emisji CO2, w tym w szczególności przełomowy samochód ciężarowy IVECO S‑WAY, który w przypadku stosowania biometanu jest gotowym rozwiązaniem kwestii dekarbonizacji transportu drogowego. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój na tym się nie kończy, ponieważ IVECO inwestuje w szereg projektów mających na celu redukcję emisji i poprawę stanu środowiska, takich jak program „Plant the Future", którego celem jest zwiększenie powierzchni zielonych na naszej planecie.

 

Projekt ten jest już z powodzeniem realizowany we Włoszech, Polsce i Niemczech. Zaledwie nieco ponad rok od jego uruchomienia, dzięki samochodom dostawczym i ciężarowym IVECO sprzedawanym na tych rynkach oraz zasadzonym drzewom, powiązanym ze sprzedażą i działaniami środowiskowymi IVECO, potencjał ograniczenia emisji CO2 przekracza 45 000 t/r. Taka ilość CO2 odpowiada rocznej zdolności pochłaniania przez ponad 3 miliony drzew.

 

- Gdyby wszystkie te drzewa posadzić w rzędzie w odstępach co 7 metrów, utworzyłyby linię łączącą biegun południowy z północnym - powiedział Giandomenico Fioretti, Head of Alternative Propulsion Business Development w IVECO. - Wystarczy to sobie wyobrazić, żeby zdać sobie sprawę, jak wiele możemy zmienić, upowszechniając stosowanie gazu ziemnego, a w szczególności bioCNG/LNG w sektorze transportu. Cel, jakim jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, naprawdę leży w naszym zasięgu.

IVECO planuje obecnie rozszerzenie projektu „Plant the Future" na inne kraje europejskie i jego kontynuacji w przyszłości.
IVECO i dekarbonizacja

Jako siła napędowa transformacji energetycznej w sektorze transportu, IVECO bardzo aktywnie promuje kluczową rolę, jaką technologia gazu ziemnego i biometan mają do spełnienia na drodze transportu do zerowego bilansu emisji dwutlenku węgla. Obecnie samochód ciężarowy IVECO S-WAY CNG/LNG napędzany biometanem może już zapewnić redukcję emisji CO2 netto o 95%. Przy spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących paliwa, w metodologii „well-to-wheel" (od źródła do koła) redukcja może być nawet ujemna i sięgać 121%, co zostało niedawno wykazane w branżowym badaniu przeprowadzonym przez włoską Narodową Radę Badań Naukowych (CNR).

 

IVECO wnosi bezpośredni wkład w dekarbonizację sektora, oferując klientom pojazdy zdolne do zmniejszenia śladu węglowego ich działalności, który pod względem osiągów i funkcjonalności nie ustępują modelom z konwencjonalnymi silnikami Diesla.

 

Aby realizować strategię zrównoważonego rozwoju na wyższym poziomie, IVECO inwestuje w ukierunkowane inicjatywy, takie jak program ambasadorów IVECO, który daje głos klientom i partnerom podzielającym nasze wartości w aspekcie równoważenia rozwoju społecznego i środowiskowego oraz projekt Plant the Future, w ramach którego firma podejmuje praktyczne działania służące zmniejszaniu śladu węglowego.

 

- Popularyzując starania o redukcję emisji CO2, jaką osiągamy dzięki inicjatywie „Plant the Future" i naszym produktom, chcemy wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, wskazując przy tym na kluczową rolę technologii gazu ziemnego i biometanu w dekarbonizacji transportu - powiedział Giandomenico Fioretti. ­- IVECO jest pionierem technologii gazu ziemnego, posiadającym ponad 20‑letnie doświadczenie w dekarbonizacji operacji logistycznych. Nasz IVECO S‑WAY CNG/LNG zasilany biometanem jest gotowym rozwiązaniem nieustępującym pod żadnym względem napędowi dieslowskiemu. IVECO chce być najbardziej wiarygodnym partnerem, który umożliwia swoim klientom efektywne i rentowne prowadzenie działalności, oferując im zrównoważone i inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności".

 

Plant the Future: międzynarodowy #lasIVECO

W 2021 r. firma IVECO nawiązała współpracę z organizacjami zajmującymi się rekultywacją obszarów leśnych, aby posadzić międzynarodowy las IVECO w trzech projektach realizowanych w różnych krajach.

We Włoszech partnerem IVECO jest platforma handlu elektronicznego Treedom, która posadzi 300 drzew, m.in. we włoskim regionie Basilicata. W tym kraju projekt jest powiązany z ambasadorami IVECO ds. zrównoważonego rozwoju. W lesie IVECO po 50 drzew zostało posadzonych w imieniu firm Biogas Wipptal i GLS Italy.

Polsce marka współpracuje z Ecobal, firmą zajmującą się ochroną lasu i wspierającą działania na rzecz kompensacji emisji CO2. Pracownicy IVECO Poland wraz z Ecobal w kwietniu tego roku na działce o powierzchni 1 ha posadzili 5000 sadzonek dębów i grabów, gatunków wybranych przez lokalne nadleśnictwo jako najlepsze pod kątem zachowania różnorodności biologicznej na tym obszarze.

Niemczech IVECO sadzi jedno drzewo za każdy nowy pojazd IVECO S‑WAY zasilany gazem ziemnym oraz używany pojazd IVECO Stralis NP sprzedany w ramach projektu odnowy zasobów leśnych PLANT-MY-TREE®, opracowanego z myślą o kompensacji emisji związków węgla. Dotychczasowy efekt tej inicjatywy to już 2100 posadzonych drzew.

Łącznie w lasach IVECO rośnie już ponad 7000 drzew, a liczba ta będzie się powiększać, ponieważ projekt rozszerza się na Wielką Brytanię i rynki skandynawskie. Ponadto włoski oddział IVECO powiększy swój las o 700 drzew, sadząc po jednej sztuce za każdy zregenerowany silnik z linii IVECO Reman. Nasadzenia będą miały miejsce w Tanzanii, Kamerunie, Kenii, Nepalu i Kolumbii.

 

Uwagi redakcyjne

  • „Badanie emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku azotu do atmosfery ze spalania oleju napędowego, gazu ziemnego i skroplonego biometanu w sektorze transportowym" przeprowadzone przez Instytut Badań nad Zanieczyszczeniem Atmosfery (IIA) przy włoskiej Narodowej Radzie Badań Naukowych (CNR).
  • Redukcję emisji CO2 z samochodów ciężarowych zasilanych gazem w porównaniu z pojazdami zasilanymi olejem napędowym oblicza się według koncepcji „well-to-wheel" (od źródła do koła) oraz z uwzględnieniem aktualnego udziału biometanu w transporcie w krajach objętych projektem Plant the Future.

 

Źródła wykorzystane do obliczeń:

  • Współczynnik emisji CO2 dla silników Diesla, LNG, CNG, Bio-LNG (źródło: JRCv5)
  • Zużycie oleju napędowego i gazu ziemnego na pojazd (klienci IVECO)
  • Liczba sprzedanych pojazdów IVECO napędzanych gazem ziemnym (źródło: IVECO); udział pojazdów napędzanych biometanem (źródło: NGVA)
  • Ilość CO2 wchłanianego przez drzewo = 15 kg/r (wartość przyjęta dla średniej wielkości drzewa zasadzonego w klimacie umiarkowanym w mieście, zgodnie z badaniem Uniwersytetu Jamesa Cooka „Mocna odpowiedź roślin na wzrost emisji CO2").

 

IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,3 do 7,2 tony, Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO WAY, w tym pojazdy drogowe IVECO S-WAY, pojazdy terenowe IVECO T-WAY i IVECO X-WAY zaprojektowane do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako zestawy z naczepą, a także pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO. Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Aleksandra Zielińska
Marketing Manager Poland & Ukraine
aleksandra.zielinska@iveco.com

 

Facebook: https://www.facebook.com/IVECO/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/

Twitter: https://twitter.com/Iveco

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com