Komunikaty

IVECO kontynuuje rozwój systemów skomunikowanej i autonomicznej jazdy — sukces projektu ENSEMBLE

Firma IVECO, jako członek konsorcjum ENSEMBLE, uczestniczyła w opracowaniu oraz wdrożeniu w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego technologii platooningu, czyli tworzenia zautomatyzowanych konwojów samochodów ciężarowych wielu marek, opartej na założeniach uzgodnionych przez wszystkich czołowych europejskich producentów taich pojazdów.

 

Realizowany przez 46 miesięcy projekt, współfinansowany ze środków UE, wykazał, że platooning może stanowić kluczowy element zrównoważonego transportu, konwoje pojazdów różnych producentów i jazda autonomiczna mogą przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa i emisji CO2 oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach i efektywności ruchu.

 

Turyn, 29 marca 2022 r.

 

Projekt ENSEMBLE, współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany pod kierunkiem holenderskiej niezależnej organizacji badawczej TON, został zainicjowany w czerwcu 2018 r. Jego celem było opracowanie, przetestowanie i weryfikacja technologii platooningu, wykazanie wykonalności tego rozwiązania w rzeczywistym ruchu drogowym oraz integracja usług łączności C‑ITS. Do konsorcjum przystąpiło sześciu największych europejskich producentów samochodów ciężarowych, Europejska Organizacja Systemu Inteligentnego Transportu ERTICO, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej CLEPA oraz partnerzy naukowi, tacy jak Uniwersytet Gustawa Eiffela i Vrije Universiteit z Brukseli.

 

Projekt właśnie się zakończył, a jego wyniki zostały przedstawione przez konsorcjum ENSEMBLE na finałowym wydarzeniu, które odbyło się z udziałem publiczności 17 marca w Brukseli. W ramach projektu opracowano wielomarkową technologię opartą na uzgodnieniach między producentami samochodów ciężarowych, dotyczących między innymi protokołu bezpiecznej komunikacji między pojazdami (V2V), który gwarantuje właściwe reakcje poszczególnych pojazdów w konwoju w każdej sytuacji na drodze. Technologia ta została z pozytywnym wynikiem przetestowana w warunkach rzeczywistego ruchu w Hiszpanii. 23 września 2021 r. siedem samochodów ciężarowych odpowiednio przygotowanych przez producentów przemierzało drogi w okolicach Barcelony jako zautomatyzowany konwój.

 

W ramach projektu ENSEMBLE zdefiniowano także dwie funkcje platooningu: jako funkcja wspomagająca jazdę w grupie (Platooning as Support Function; PSF), oparta na przetestowanej technologii i gotowa na wszystkie sytuacje spotykane w  ruchu drogowym, oraz jako funkcja jazdy autonomicznej (Platooning as Autonomous Function; PAF), czyli pośredni krok do pełnej autonomii samochodu ciężarowego, która dotychczas była zdefiniowana wyłącznie w kategoriach teoretycznych.

 

Na wspomnianym wydarzeniu w Brukseli, Valerio Liga, kierownik projektu Advanced Engineering CCAM w IVECO, powiedział: „Projekt ENSEMBLE stanowi ważny krok na naszej drodze do skomunikowanej i autonomicznej jazdy. Skuteczna współpraca największych europejskich producentów pojazdów, ich kooperantów oraz ośrodków badawczych i uczelni pozwoliła wykazać, że platooning pojazdów wielu marek jest możliwy do zrealizowana w rzeczywistych warunkach".

 

„Jednakże pełny potencjał tej technologii można będzie osiągnąć dopiero wtedy, gdy kierowcy w pojazdach podążających za pierwszym samochodem w konwoju nie będą nieodzowni (lub gdy ich godziny pracy można będzie wydłużyć), oraz dalszy rozwój tej technologii pozwoli na zmniejszenie dystansu między pojazdami. Zaowocowałoby to lepszą aerodynamiką, obniżeniem zużycia paliwa oraz poprawą wydajności transportu (większe zagęszczenie pojazdów na pasie przeznaczonym dla samochodów ciężarowych). Taki jest właśnie cel platooningu jako funkcji autonomicznej (PAF). Wreszcie, nawet gdyby okazało się, że platooning jako taki nie ma przed sobą przyszłości, to przeprowadzone badania i technologie opracowane w ramach projektu i tak można będzie wykorzystać w najbliższych latach w rozwoju systemów skomunikowanej i autonomicznej jazdy w Europie".

 

 

IVECO

 

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji terenowych.

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,3 do 7,2 tony, Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO WAY, w tym pojazdy drogowe IVECO S‑WAY, pojazdy terenowe IVECO T‑WAY i IVECO X‑WAY zaprojektowane do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako zestawy z naczepą, a także pojazdy specjalistyczne.

 

IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

 

IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie Iveco: www.iveco.com

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Aleksandra Zielińska
Marketing Manager Poland & Ukraine
aleksandra.zielinska@iveco.com

 

Magdalena Wójcik 
Commercial Marketing & PR Senior Specialist
magdalena.wojcik@cnhind.com

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/

YouTube: https://www.youtube.com/user/IvecoPoland

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/

Twitter: https://twitter.com/Iveco

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com