Komunikaty

IVECO i Alpega Group nawiązują współpracę w sprawie usług dekarbonizacji w ramach budowy bezemisyjnego ekosystemu transportowego

Obie firmy będą kontynuować współpracę w zakresie rozwoju bezemisyjnego transportu, poszerzając umowę o specjalny promocyjny dostęp do Teleroute i Wtransnet dla klientów IVECO w Hiszpanii i Włoszech.

 

Turyn, 26 kwietnia 2022 r.

 

 

Drogowy transport towarowy rozwija się w kierunku większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wobec tego nowego podejścia wszystkie podmioty w sektorze poszukują rozwiązań, które w średnim horyzoncie czasowym pozwolą im osiągnąć zerową emisyjność.

 

Takie cele dekarbonizacji są realizowane przez należące do Alpega Group (https://www.alpegagroup.com/) giełdy transportowe Teleroute i Wtransnet, których bazę klientów stanowi największa społeczność transportowa w Europie, licząca ponad 85 000 profesjonalistów łączących się z systemem w czasie rzeczywistym, aby optymalizować trasy i poprawiać rentowność swojej działalności.

 

Wobec faktu, że Alpega i IVECO podzielają wspólne wartości, włoski producent wybrał czołowego globalnego dostawcę usług opartych na oprogramowaniu na strategicznego partnera w eko‑mobilności. Giełdy dołączą do klastra partnerów IVECO zapewniających usługi energetyczne i obsługujących ekosystemy bezemisyjnego i elektrycznego transportu oraz rozwijających zrównoważoną technologię i rozwiązania.

 

Obie firmy połączą siły w realizacji założeń Agendy 2030, zwiększając koncentrację na zrównoważonym rozwoju oraz ograniczając presję na koszty przy jednoczesnym promowaniu rozwoju i użytkowania pojazdów elektrycznych, a także budowaniu przyszłości bardziej przyjaznej dla środowiska. Cyfryzacja i rozwój inteligentnych systemów, takich jak te, które już dostarcza Alpega, będą odgrywać kluczową rolę w tej współpracy.

 

W ramach rozszerzenia zakresu umowy o współpracy zawartej w 2021 r. Alpega zaoferuje klientom IVECO we Włoszech i Hiszpanii promocyjny dostęp do giełd transportowych Teleroute (link) i Wtransnet (link). Celem jest umożliwienie firmom transportowym bardziej efektywnego zarządzania flotą pojazdów ciężarowych pod kątem ograniczenia pustych przebiegów, a tym samym zmniejszenia śladu węglowego.

 

Fabrice Douteaud, dyrektor generalny ds. giełd transportowych w Alpega Group, powiedział: - Decyzja IVECO o wybraniu nas jako strategicznego partnera wskazuje na nasze zaangażowanie w budowę zrównoważonego i efektywnego ekosystemu transportu drogowego. Obydwie firmy wyraźnie deklarują działania pozwalające ich klientom na redukowanie śladu węglowego, a nowa inicjatywa umożliwi nam dalszy postęp na drodze do bezemisyjności.

 

Fabrizio Conicella, dyrektor ds. cyfrowych i zaawansowanych technologii w firmie IVECO ocenił: - Współpraca z firmą Alpega, wpisująca się w strategię ESG Grupy Iveco, potwierdza postanowienie IVECO dotyczące dostarczania firmom transportowym cyfrowych usług służących zwiększaniu produktywności wykorzystania pojazdów przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa i poprawie zgodności biznesu z założeniami zrównoważonego rozwoju.

 

IVECO

 

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji terenowych.

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,3 do 7,2 tony, Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO WAY, w tym pojazdy drogowe IVECO S‑WAY, pojazdy terenowe IVECO T‑WAY i IVECO X‑WAY zaprojektowane do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako zestawy z naczepą, a także pojazdy specjalistyczne.

 

IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

 

Więcej informacji o firmie Iveco: www.iveco.com

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

 

Biuro prasowe IVECO — region EMEA

pressoffice@iveco.com

www.ivecopress.com 

 

 

Aleksandra Zielińska
Marketing Manager Poland & Ukraine
aleksandra.zielinska@iveco.com

 

Facebook: https://www.facebook.com/IVECO/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/

Twitter: https://twitter.com/Iveco

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com

 

TELEROUTE 

TOGETHER FOR THE GOODS

Teleroute jest europejską giełdą transportową dla przewoźników drogowych, kojarzącą ich oferty z zapotrzebowaniem na transport towarów na trasach krajowych i międzynarodowych. 

Teleroute — wraz z Wtransnet i 123cargo — jest częścią sieci giełd spedycyjnych Alpega, czyli inteligentnej społeczności profesjonalistów z branży transportu drogowego w Europie, której celem jest racjonalizacja kosztów transport ładunków dzięki współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy zweryfikowanymi uczestnikami systemu, a jednocześnie pomoc firmom w ograniczaniu śladu węglowego i zwiększaniu zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Grupa Alpega jest czołowym globalnym dostawcą oprogramowania logistycznego, oferującym kompleksowe rozwiązania zaspokajające wszystkie potrzeby branży transportowej, w tym systemy zarządzania transportem (TMS) i giełdy spedycyjne. 

 

Więcej informacji: https://teleroute.com