Komunikaty

IVECO Poland podpisało trzyletnią umowę partnerską z firmą ECOBAL, działającą na rzecz ochrony lasów.

IVECO prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy marką, która od lat koncentruje się na redukcji emisji spalin, wdraża realne rozwiązania transportowe zmierzające do neutralności węglowej w wielu obszarach. W kwietniu 2021 roku IVECO Poland podpisało trzyletnią umowę partnerską z firmą ECOBAL, działającej na rzecz ochrony lasów. Na mocy tej umowy Ecobal posadzi na zlecenie IVECO Poland łącznie 5000 nowych sadzonek drzew na powierzchni 1 ha, a łączna powierzchnia objęta opieką przez IVECO Poland wynosi 5 ha. Ecobal przeznaczy na ten cel teren znajdujący się w miejscowości Radzanów, w powiecie mławskim. Jako patron, IVECO Poland będzie mogło śledzić działania w lesie, nie tylko z wykorzystaniem technologii geofencing, ale także aktywnie uczestniczyć w projekcie, odwiedzając własną działkę leśną i kontrolować swoje działania. IVECO jest pierwszą firmą, która przystąpiła do partnerstwa z tą ekologiczną inicjatywą.

 

Nasadzanie naszego lasu odbędzie się bez udziału środków biobójczych, natura sama dobierze sadzonki zdolne do dalszego rozwoju. Aby las był odporny na czynniki środowiskowe, planuje się sadzenie drzew liściastych, takich jak dęby i graby. Współpraca z Ecobal to realne działanie na rzecz środowiska naturalnego. Bycie patronem Ecobal daje IVECO doskonałą okazję, aby zachęcić innych do rzeczywistej zmiany i proaktywnego poszukiwania rozwiązań szybko zmieniającego się klimatu i jego konsekwencji dla lokalnej bioróżnorodności.

 

Firma Ecobal powstała w 2021 roku w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz świadomością ekologiczną biznesu. Ecobal pomaga swoim partnerom – konsumentom i przedsiębiorstwom – zrozumieć, zrównoważyć i zrekompensować swój ślad węglowy, uwzględniając przy tym ich indywidualne preferencje. Czyni to poprzez oferowanie konkretnych, certyfikowanych opcji wspierających ochronę prywatnych lasów w Europie. Wszystkie dochody z umów partnerskich z Patronami są ponownie inwestowane w dalszą ochronę i powiększanie lasów w Europie. Ecobal zarządza aktualnie projektami leśnymi w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Rumunii oraz we Francji.Dzięki Ecobal każda firma może z łatwością i przy dowolnym budżecie uczestniczyć w ekologicznych projektach" – mówi Don de Jong, założyciel Ecobal. – „Ecobal ma na celu zwiększenie zaangażowania w ochronę środowiska poprzez umożliwienie firmom dostępu do ich własnych projektów w Europie, myślenia lokalnie, emitowania lokalnie i lokalnej rekultywacji. Cały dochód jest reinwestowany w ochronę, zakup i utrzymanie lasów należących do Ecobal w Europie. W Polsce ponownie sadzimy duży las, o który przez wiele lat nie dbano. W Hiszpanii dążymy i planujemy przywrócić zakupioną dawną plantację pomarańczy do jej pierwotnego stanu. Zapraszam wszystkich do przyłączenia się do naszej inicjatywy, abyśmy mogli wspólnie chronić i rewitalizować oraz powiększać nasze europejskie lasy. "