Komunikaty

GP JOULE zamówi 100 zasilanych ogniwami paliwowymi pojazdów elektrycznych Nikola Tre

FCEV Nikola Tre będzie jednym z pierwszych modeli produkowanych przez joint-venture Nikola Iveco Europe

 

Ulm, Niemcy, 23 stycznia 2023 r. — Nikola Corporation (Nasdaq: NKLA), globalny lider w dziedzinie bezemisyjnego transportu oraz rozwiązań w zakresie dostarczania energii i infrastruktury energetycznej, oraz IVECO, marka Iveco Group (MI: IVG) projektująca, produkująca i oferująca ciężkie, średnie i lekkie pojazdy ciężarowe, poinformowały dziś o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie zamówienia na 100 ciężkich pojazdów elektrycznych zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV) klasy 8 Nikola Tre dla GP JOULE, systemowego dostawcy zintegrowanych rozwiązań energetycznych z siedzibą w Reussenkoege w Niemczech. Pojazdy Nikola Tre FCEV w europejskim wariancie 6x2 będą produkowane przez joint-venture zawiązane przez firmy Nikola i Iveco Group w zakładach w Ulm w Niemczech.

 

Pierwsze 30 ze 100 zamówionych przez GP JOULE samochodów Nikola Tre powinno zostać dostarczone odbiorcy w 2024 r. Dostawę kolejnych 70 FCEV zaplanowano na 2025 r., przy czym GP JOULE będzie mogła je pozyskać w ramach GATE (Green & Advanced Transport Ecosystem — ekosystem zielonego i zaawansowanego transportu), czyli specjalnego programu wynajmu elektrycznych samochodów ciężarowych Iveco Group. IVECO zapewni podstawowe usługi w zakresie przeglądów i serwisu. GP JOULE udostępni 100 ciężarówek Nikola swoim klientom z branży transportowo-logistycznej. Realizacja zamówienia zależy od pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez GP JOULE wniosku o finansowanie w ramach KsNI, niemieckiego programu wsparcia zakupu pojazdów z alternatywnym i przyjaznym dla klimatu napędem. Ponadto GP JOULE i Iveco Group uzgodniły, że począwszy od 2026 r. będą oferować dodatkowe pojazdy FCEV klientom w Europie. GP JOULE zapewni dla nich 100‑procentowo ekologiczny wodór na swoich stacjach tankowania tego paliwa.

 

Michael Lohscheller, prezes i dyrektor generalny Nikola Corporation, powiedział: „Zamówienie GP JOULE będzie przykładem na to, jak pojazdy Nikola Tre FCEV mogą dalej wspierać klientów komercyjnych w Niemczech w przechodzeniu na zerową emisję, z kilkuletnim wyprzedzeniem w stosunku do innych producentów, pomagając w ten sposób w dekarbonizacji sektora transportowego".

 

Andre Steinau, dyrektor zarządzający GP JOULE HYDROGEN, zadeklarował: „Koncepcja w 100% odnawialnej energii dla wszystkich to nasza motywacja do działania. Razem z Nikolą i IVECO oferujemy klientom wszystkie komponenty neutralnego dla klimatu ciężkiego transportu z jednego źródła: od produkcji i zakupu zielonego wodoru po stacje tankowania wodoru, pojazdy ciężarowe zasilane ogniwami paliwowymi i niezbędny serwis. To ułatwia wejście do segmentu bezemisyjnego transportu towarów".

 

Simone Olivati, prezes Financial Services w Iveco Group powiedział: „Bardzo się cieszymy z wyboru dokonanego przez GP JOULE oraz z tego, że w ramach zawartego porozumienia i dzięki naszemu modelowi wynajmu GATE będziemy mogli zapewnić wodorową mobilność klientom w Niemczech i przyczynić się do dalszej dekarbonizacji drogowych przewozów towarowych. GATE to program opracowany z myślą o klientach eksploatujących pojazdy użytkowe zasilane zarówno z akumulatorów, jak i ogniw paliwowych, początkowo marek IVECO i Nikola. Zawarta umowa otwiera szansę na zaoferowanie naszych kompleksowych usług w formule płatności za użytkowanie, która pozwoli klientom na korzystanie z przyszłościowego napędu".

 

***

Nikola Corporation uczestniczy w globalnej transformacji branży transportowej. Nikola projektuje i produkuje bezemisyjne pojazdy z napędem akumulatorowym i wodorowo-elektrycznym, zespoły napędowe do samochodów elektrycznych, części do pojazdów, układy magazynowania energii oraz urządzenia infrastruktury tankowania wodoru. Motywem działań firmy Nikola jest chęć zrewolucjonizowania ekonomicznego i środowiskowego oddziaływania handlu we współczesnym kształcie. Nikola Corporation założona w 2015 r. ma siedzibę w Phoenix w stanie Arizona.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.nikolamotor.com oraz w serwisie Twitter @nikolamotor.

NIKOLA CORPORATION — STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej i nieodnoszące się do historycznych faktów są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu postanowień o bezpiecznej przystani zawartych w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się zasadniczo tym, że zawierają takie słowa, jak „uważać", „może", „będzie", „szacować", „nadal" „przewidywać", „zamierzać", „oczekiwać", „powinien" „byłby", „planować", „prognozować", „potencjał", „wydawać się", „starać się", „przyszłość", „perspektywa" oraz podobne sformułowania wskazujące na to, że dana treść odnosi się do prognozowanych przyszłych zdarzeń lub trendów, a nie opisuje historycznych faktów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają między innymi: stwierdzenia dotyczące oczekiwań spółki odnoszących się do jej działalności, potencjalnych korzyści uzyskanych dzięki podpisaniu listu intencyjnego z GP JOULE, wpływu listu intencyjnego na sprzedaż samochodów ciężarowych przez spółkę, modelu biznesowego i strategii spółki, oczekiwania spółki dotyczące planowanych założeń konstrukcyjnych i danych technicznych projektowanych przez nią samochodów ciężarowych, oczekiwania spółki dotyczące jej samochodów ciężarowych i przyjęcia przez rynek jej elektrycznych i napędzanych wodorem samochodów ciężarowych, a także oczekiwania dotyczące możliwości istniejących na rynku. Stwierdzenia te opierają się na różnych założeniach, niezależnie od tego, czy zostały one określone w komunikacie prasowym, a także na aktualnych oczekiwaniach zarządu spółki Nikola, oraz nie są prognozami jej faktycznych wyników. Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają szeregowi czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą istotnie różnić się od stwierdzeń dotyczących przyszłości. Do czynników tych należy zaliczyć między innymi: ogólne warunki ekonomiczne, finansowe, prawne, regulacyjne, polityczne i biznesowe oraz zmiany na rynkach krajowych i zagranicznych; potencjalne skutki epidemii COVID‑19; rozstrzygnięcia postępowań prawnych, których Nikola jest lub może być stroną; niezrealizowanie przewidywanych korzyści z zawartych niedawno porozumień o połączeniu działalności; konwersję wstępnych zamówień na zamówienia wiążące; ryzyko związane z rozszerzaniem działalności przez spółkę Nikola oraz harmonogramem realizacji poszczególnych etapów w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej; wpływ konkurencji na przyszłą działalność spółki Nikola; dostępność kapitału, a także wszelkie inne rodzaje ryzyka wskazywane przez spółkę Nikola w jej sprawozdaniach składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym sprawozdaniach na formularzu 10‑Q za kwartał zakończony 30 września 2022 r. oraz innych dokumentach składanych SEC przez spółkę Nikola. Jeżeli którykolwiek z tych czynników ryzyka zmaterializuje się lub jeżeli nasze założenia okażą się nieprawidłowe, faktyczne wyniki mogą istotnie różnić się od wyników sugerowanych stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń są aktualne wyłącznie na dzień, na który datowany jest niniejszy dokument, a Nikola uchyla się od obowiązku ich aktualizacji.

 

Kontakt dla mediów — Nikola:

press@nikolamotor.com

 

GP JOULE jest zintegrowanym dostawcą rozwiązań we wszystkich obszarach energetycznego łańcucha wartości: od produkcji do zużycia, od konsultingu do finansowania oraz od planowania inwestycji do budowy i serwisu. GP JOULE produkuje i oferuje energię wiatrową i słoneczną, zielony wodór i energię cieplną, oraz wykorzystuje tę energię tam, gdzie jest to najbardziej efektywne: w pojazdach zasilanych elektrycznością i wodorem, gospodarstwach domowych i przemyśle. Z takim właśnie przyszłościowym podejściem GP JOULE od 2009 r. stara się kształtować system energetyczny w Europie, poczynając od Niemiec. Z myślą o bezpiecznym, niezależnym i zrównoważonym zaopatrzeniu w energię. Dla zapewnienia 100‑procentowo odnawialnej energii dla wszystkich. GP JOULE otrzymała Niemiecką Nagrodę Mobilności 2022 za projekt wodorowej mobilności eFarm.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.gp-joule.de

 

Kontakt dla mediów — GP JOULE:

Jürn Kruse

+49 4671 6074 213

+49 160 1540 265

j.kruse@gp-joule.de

 

IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, terenowych samochodów ciężarowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych.

Szeroka gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych.

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje.

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com

 

 

IVECO Media Contact

Patrick Wanner

+49 160 9045 8356

patrick.wanner@iveco.com