Pożyczka


IVECO Capital to kolejna dostępna forma finansowania.

 

Główne korzyści:

  • Okres finansowania od 12 do 96  m-cy
  • Możliwość rozłożenia kosztów zakupu w czasie –  miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne plany spłaty, aby zareagować na sezonowość Twojej działalności i potrzeby związane z przepływem gotówki.
  • Elastyczne opcje finansowania – możliwość pominięcia rat, zmienne raty, aby dostosować je do Twojej działalności.
  • Możliwość utrzymania własności Twojej inwestycji – my pożyczamy pieniądze, aby sfinansować Twoją inwestycję, a Ty zachowujesz prawo własności do pojazdu ujętego w bilansie, którą amortyzujesz w czasie. IVECO Capital to kolejna dostępna forma finansowania.

 

Główne korzyści:

  • Okres finansowania od 12 do 96  m-cy
  • Możliwość rozłożenia kosztów zakupu w czasie –  miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne plany spłaty, aby zareagować na sezonowość Twojej działalności i potrzeby związane z przepływem gotówki.
  • Elastyczne opcje finansowania – możliwość pominięcia rat, zmienne raty, aby dostosować je do Twojej działalności.
  • Możliwość utrzymania własności Twojej inwestycji – my pożyczamy pieniądze, aby sfinansować Twoją inwestycję, a Ty zachowujesz prawo własności do pojazdu ujętego w bilansie, którą amortyzujesz w czasie.