Skontaktuj się z nami

Części zamienne i usługi dla Twojego pojazdu


Finansowanie

 • Wykup
  • ​Chcesz się dowiedzieć, jak działa wykup?

   Przygotujcie wymagane dokumenty i dokonajcie przelewu. Prześlijcie wszystko za pośrednictwem poczty elektronicznej do działu  Iveco Finanziaria (ivecofinanziaria.riscatti-estinz@iveco.com), który wystawi fakturę i przekaże zgłoszenie agencji w celu dokonania przeniesienia własności. Agencja zaktualizuje CDP i wyśle go listem poleconym lub kurierem, z etykietą aktualizacyjną dowodu rejestracyjnego w przypadku pojazdu lekkiego oraz licencją upoważniającą do transportu towarów we własnym zakresie.  Jeżeli pojazd ma większą ładowność, aktualizacji dowodu rejestracyjnego musi dokonać użytkownik we własnym zakresie. 

   Co należy zrobić w celu wykupu pojazdu?

   Na 30-40 dni przed upływem terminu Iveco Finanziaria wysyła do klienta list z instrukcjami i formularzami do wypełnienia. List opublikowany jest również na portalu dla klientów pod adresem www.ivecocapital.it  w zakładce "OBSZAR KLIENTÓW"

 • Wcześniejsza spłata/Wcześniejszy wykup
  • ​Chcesz się dowiedzieć, jak działa wcześniejsza spłata? 

   Zwróćcie się do Iveco Finanziaria za pośrednictwem poczty elektronicznej (ivecofinanziaria.riscatti-estinz@iveco.com) lub faksu (0110076786) z prośbą o rozliczenie pod kątem wcześniejszej spłaty. 

   Iveco Finanziaria prześle rozliczenie z wykazem dokumentów, które należy dostarczyć. 

   Przygotujcie wymagane dokumenty i dokonajcie przelewu. Prześlijcie wszystko do firmy Iveco, która wystawi fakturę i przekaże zgłoszenie agencji w celu dokonania przeniesienia własności.

    Agencja zaktualizuje CDP i wyśle go listem poleconym lub kurierem, z etykietą aktualizacyjną dowodu rejestracyjnego w przypadku pojazdu lekkiego oraz licencją upoważniającą do transportu towarów we własnym zakresie. 

   Jeżeli pojazd ma większą ładowność, aktualizacji dowodu rejestracyjnego musi dokonać użytkownik we własnym zakresie. 

 • Kradzież pojazdu wziętego w leasing
  • ​Chcesz się dowiedzieć, co należy zrobić w przypadku kradzieży pojazdu?

   Należy ją zgłosić kompetentnym władzom. Zakomunikować zgłoszenie działowi Iveco Finanziaria za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ivecofinanziaria.sinistri@iveco.com) lub faksu (0110076786), dołączając kopię dokonanego zgłoszenia. Takiego samego zgłoszenia należy dokonać ubezpieczycielowi. 

   Iveco Finanziaria wyśle list zawierający wszystkie niezbędne instrukcje. Oryginał zgłoszenia kradzieży należy wysłać pocztą do Iveco Finanziaria wraz z dokumentacją wymienioną w liście. 

   Iveco Finanziaria dokona zgłoszenia utraty pojazdu wskutek kradzieży do PRA (Pubblico Registro Automobilistico - Publiczny Rejestr Pojazdów) i zamknie umowę leasingu, wydając  pokwitowanie salda pozostałego zadłużenia wynikającego z umowy.  

   Iveco Finanziaria wyśle likwidatorowi z ramienia firmy ubezpieczeniowej klienta upoważnienie do sprzedaży oraz CDP z adnotacją o utracie pojazdu wskutek kradzieży. Ubezpieczyciel klienta przedstawi propozycję odszkodowania, a Iveco Finanziaria oceni, czy jest ona odpowiednia, czy nie.  

   Iveco Finanziaria podpisze pokwitowanie i zaczeka na odszkodowanie. Po otrzymaniu pieniędzy dokonane zostaną rozliczenia zamykające; jeżeli saldo będzie dodatnie dla klienta, otrzyma on zwrot różnicy, jeżeli zaś okaże się ujemne, Iveco Finanziaria poprosi klienta o dokonanie zapłaty.

 • Cesje
  • ​Chcesz się dowiedzieć, co należy zrobić, jeżeli chce się scedować umowę na inną firmę?

   Należy wysłać pisemne powiadomienie do Działu Cesji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ivecofinanziaria.subentri@iveco.com lub faksem pod numer 0110076786. 

   Otrzymasz wówczas list z instrukcjami dotyczącymi dalszego postępowania i dokumentami do podpisania. Wniosek taki poddawany jest ocenie.

 • Refinansowanie
  • ​Chcesz się dowiedzieć, czy możliwe jest wydłużenie okresu umowy?

   Istnieje możliwość wydłużenia okresu umowy poprzez zmniejszenie kosztu opłat bądź zmniejszenie wysokości niektórych opłat poprzez rozłożenie pozostałej kwoty na opłaty regulowane po upływie umowy.

   Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ivecofinanziaria.assicur-rifinanz@iveco.com lub faksem pod numer: 0110076786. 

   Wniosek taki poddawany jest ocenie.

 • Wydłużenie okresu spłaty
  • ​Okres wykupu przewidziany umową upływa za kilka miesięcy, a chcesz wydłużyć okres spłaty wymaganej kwoty? 

   Istnieje możliwość rozłożenia kwoty wykupu na miesięczne raty. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ivecofinanziaria.assicur-rifinanz@iveco.com lub faksem pod numer: 0110076786. 

   Wniosek taki poddawany jest ocenie.

 • Zmiana współrzędnych bankowych
  • ​Zamierzacie zmienić bank obsługujący polecenie zapłaty (RID)? 

   Możecie zgłosić taki wniosek pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ivecovariazioni@call.maran.it  lub faksem pod numer 0743294407,  wskazując nowy kod IBAN, z którego potrącane będą opłaty. 

   Procedura zacznie obowiązywać począwszy od kolejnej raty, którą należy dopiero zafakturować.   

 • Zmiana nazwy firmy
  • ​Zamierzacie zmienić bank obsługujący polecenie zapłaty (RID)? 

   Możecie zgłosić taki wniosek pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ivecovariazioni@call.maran.it  lub faksem pod numer 0743294407,  wskazując nowy kod IBAN, z którego potrącane będą opłaty. 

   Procedura zacznie obowiązywać począwszy od kolejnej raty, którą należy dopiero zafakturować.  

 • Współrzędne bankowe Iveco Finanziaria
  • ​Musicie dokonać przelewu na rzecz Iveco Finanziaria i potrzebujecie do tego celu kodu IBAN lub współrzędnych bankowych? 

   Oto kod IBAN Iveco Finanziaria: IT25Z0503401017000000006500 Banca Popolare di Novara - TORINO AG. 16. Kopię przelewu z zaznaczonym tytułem wpłaty należy przesłać faksem pod numer: 0110076786

 • Procedura dostępu do portalu GIADA
  • ​Chcesz wiedzieć, jak dokonać rejestracji na portalu?                

   Należy wejść na stronę www.ivecocapital.it, zalogować się w zakładce “OBSZAR KLIENTÓW" Kliknąć przycisk "Nowy użytkownik”  Wpisać: Kod klienta (podany na każdej fakturze), Imię (osoby dokonującej rejestracji), Nazwisko NIP firmy, E-Mail                                Zaznaczyć opcję "Zaakceptuj warunki świadczenia usługi"Kliknąć przycisk “Zarejestruj” Pojawi się następujący ekran ze zwięzłymi instrukcjami. 

   Po kilku minutach otrzymacie e-mail                                                                             Po kliknięciu linku umieszczonego w wiadomości pojawi się ekran podsumowujący, na którym należy kliknąć opcję "Aktywuj"

 • Brakujące faktury spłaty rat
  • ​Potrzebujecie faktur? 

   Wejdźcie na portal Klientów Iveco Finanziaria i pobierzcie bezpłatnie wszystkie wystawione faktury.

 • Podatek drogowy
  • ​Nie wiecie, kto musi płacić podatek drogowy? 

   Obowiązek uiszczania podatku drogowego spoczywa na właścicielu pojazdu.

 • Podsumowanie
  • ​Potrzebujecie podsumowania do sporządzenia bilansu? 

   Podsumowanie dla celów podatkowych znajduje się w liście dot. przejrzystości wysłanym do wszystkich klientów pocztą do końca marca i opublikowanym na portalu dla klientów (www.ivecocapital.it - wejść do zakładki "OBSZAR KLIENTÓW”)

 • Kopia umowy leasingu/finansowania
  • ​Nie potraficie znaleźć kopii umowy leasingu/finansowania? 

   Możecie o nią poprosić za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ivecofinanziaria.anagr-serv-varie@iveco.com lub faksu pod numerem 0110076786        

 • Korzystanie z pojazdu za granicą
  • ​Musicie korzystać z pojazdu za granicą? 

   W przypadku użytkowania pojazdu w krajach należących do Unii Europejskiej nie jest wymagane żadne zezwolenie. 

   W przypadku wywozu pojazdu do krajów nienależących do WE konieczne jest wysłanie wniosku o zezwolenie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ivecofinanziaria.assicur-rifinanz@iveco.com lub faksu pod numerem  0110076786 do Działu Ubezpieczeń, podając kraj, do którego ma zostać wywieziony pojazd oraz okres jego użytkowania za granicą. 

   Wniosek taki poddawany jest ocenie. 

 • KONTAKT Z SERWISEM OBSŁUGI KLIENTA
  • ​W przypadku zagadnień nieuwzględnionych w poprzednich FAQ można się skontaktować z operatorami Serwisu Obsługi Klienta:  

   pod numerem telefonu 0110078078 - faksu 0110076786  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: ivecofinanziaria.servizioclienti@iveco.com 

   Ewentualne reklamacje pisemne należy przesyłać za pośrednictwem faksu (0110076786) lub poczty elektronicznej (ivecofinanziaria.ufficioreclami@iveco.com).