​Wizja, misja i wartości Iveco

WIZJA

Zdobycie wiodącej pozycji w stosunku do konkurencji, oferując wartość i jakość, by zapewnić sukces naszym klientom.

MISJA

Oferowanie, wraz z naszymi partnerami w całym świecie,  rozwiązań branży transportowej na podstawie naszych znakomitych kompetencji.

WARTOŚCI IVECO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Europejski lider w zakresie produkcji pojazdów zasilanych gazem ziemnym, oferujący pełną gamę pojazdów zasilanych tym paliwem w wersji sprężonej (CNG) i skroplonej (LNG).

TECHNOLOGIA
Lider technologii i pionier branży w stosowaniu takich rozwiązań, jak Hi‑SCR i Hi‑Matic.

PARTNER W BIZNESIE
Prawdziwy partner w biznesie, współpracujący przy tworzeniu lepszych rozwiązań transportowych dla firm.
Przystępna marka

ZORIENTOWANIE NA CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA
Ograniczenie zużycia paliwa i kosztów utrzymania oraz maksymalizacja wartości rezydualnej pojazdu i efektywności zarządzania flotą.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f732209f-f968-8089-73e1-a39379ce489e.