Polityka prywatności

​Iveco Poland Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa, informuje iż jest Administratorem Danych, danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy internetowych. Ujawnione w nich Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie stosownie do udzielonej zgody, w wyraźnie wskazanym w niej celu związanym ze skorzystaniem z możliwości jazdy testowej, wysyłania informacji handlowych oraz otrzymywania informacji marketingowych, a także na podstawie ar 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwana dalej UODO) w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych. Bez Pani/Pana zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie.

Informacje o firmie

Iveco Poland Sp. z o.o.Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska
Kapital Zakladowy 46.974.500,00 PLN
NIP: 526-10-33-573
Sad Rejonowy dla m. W-wy, Warszawa, XIII
Wydzial Gospodarczy KRS,
numer KRS 0000028928

Zamknij X