Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, informacji handlowych pochodzących od wybranego przeze mnie autoryzowanego dystrybutora Iveco oraz Iveco Poland Sp. z o.o.

Informacje o firmie

Iveco Poland Sp. z o.o.Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska
Kapital Zakladowy 46.974.500,00 PLN
NIP: 526-10-33-573
Sad Rejonowy dla m. W-wy, Warszawa, XIII
Wydzial Gospodarczy KRS,
numer KRS 0000028928

Zamknij X