Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w niniejszym formularzu przez wybranego przeze mnie autoryzowanego dystrybutora Iveco oraz Iveco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa, w celach statystycznych i marketingowych w tym m.in.: dla zindywidualizowanego dopasowania ofert, badań satysfakcji ze świadczonych usług, przesyłania zaproszeń do skorzystania z nowych usług oraz produktów. Bez mojej zgody ujawnione dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do ich kontroli, prawo dostępu do ich treści, ich poprawiania oraz wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania ujawnionych danych osobowych ze względu na moją szczególną sytuację jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz przekazania danych innemu Administratorowi Danych. Zgoda w każdym czasie może być odwołana. Dane podaję dobrowolnie. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw powinny być skierowane na adres e-mail: marketing-polska@iveco.com.

Informacje o firmie

Iveco Poland Sp. z o.o.Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska
Kapital Zakladowy 46.974.500,00 PLN
NIP: 526-10-33-573
Sad Rejonowy dla m. W-wy, Warszawa, XIII
Wydzial Gospodarczy KRS,
numer KRS 0000028928

Zamknij X