เร็วๆ นี้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Iveco.com/sea หรือ
คลิกที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.


Company Data

Iveco S.p.A.Company with a sole shareholder
Via Puglia 35, 10156, Turin, Italy
Paid-in Capital 200.000.000 euros
Company Register of Turin / Fiscal Code
9709770011

Close X