Informacje o firmie

Iveco Poland Sp. z o.o.
Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska
Kapital Zakladowy 46.974.500,00 PLN
NIP: 526-10-33-573
Sad Rejonowy dla m. W-wy, Warszawa, XIII Wydzial Gospodarczy KRS, numer KRS 0000028928