START MOTOREN PROBLEMFRITT HVER GANG
og oppretthold optimal produktivitet

STARTMOTOR OG DYNAMO

Klar for drift hele året!

Pålitelig og stabil oppstart av kjøretøy er avhengig av en god startmotor drevet av et godt batteri, som igjen lades av en god dynamo. Disse gjensidig avhengige komponentene er spesielt utformet av IVECO for deres respektive kjøretøy, noe som gjør det viktig å ikke bruke andre deler enn originaldeler ettersom det kan føre til redusert ytelse og dårligere pålitelighet.


Egenskaper

  • Høy kraft: dynamoen leverer mye elektrisk kraft og sørger for optimal lading.
  • Lang levetid: laget av kvalitetsmaterialer og er så godt som vedlikeholdsfri.
  • Motstandsdyktig mot vær: materialene og delene i startmotorene og dynamoene består kvalitetstesting ved ekstreme temperaturer.
  • Overlegne materialer sørger for bedre magnetisk krets, kraft og holdbarhet

Dine fordeler

Trygghet som følge av deler utformet kun for ditt kjøretøy
Perfekt samarbeid mellom IVECOS deler, startmotorer og dynamoer
Mindre batterislitasje = mindre utbytting.


Vedlikeholdstips

  • Ta hånd om dynamoproblemer i det de oppstår, slik at det ikke går ut over andre elektriske
  • Spør forhandleren din om IVECOs reproduksjonstilbud med lavere priser og kvalitetsgaranti.

Innbyrdes systemavhengighet: hvis én komponent feiler kan det gå ut over de andre komponentene