​Typegodkjennelse av vare- og lastebiler

​EU har vedtatt et felles system til typegodkjennelse av motorkjøretøyer for å harmonisere de nasjonale bestemmelsene.

Bruken av godkjennelsessystemet skal innfases for de forskjellige typer kjøretøyer over en 4-årig periode. Med henblikk på godkjennelsen er kjøretøyene inndelt i følgende klasser:

Klasse M: Kjøretøy, som er forsynt med motor som drivkraft, med minst fire hjul eller med tre hjul, når den tillatte totalvekten overstiger 1.000 kg og kjøretøyet brukes til personbefordring.

Personbil M1: Bil, som er innrettet til befordring av høyst ni personer, medregnet føreren.

Personbil M2: Bil, som er innrettet till befordring av flere enn ni personer føreren medregnet, og som har en tillatt totalvekt på ikke over 5.000 kg.

Personbil M3: Bil, som er innrettet til befordring av flere enn ni personer føreren medregnet, og som har en tillatt totalvekt på mer end 5.000 kg.


Klasse N: Kjøretøy, som er utstyrt med motor som drivkraft, med minst fire hjul eller med tre hjul, når den tillatte totalvekten overstiger 1.000 kg, og kjøretøyet brukes til godsbefordring.

Varebil N1: Bil, som er innrettet til å benyttes til godsbefordring, og som har en tillatt totalvekt på ikke over 3.500 kg.

 

Oppdag mer
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7c3d2f9f-3950-8089-73e1-a899413ae495.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7c3d2f9f-3950-8089-73e1-a899413ae495.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7c3d2f9f-3950-8089-73e1-a899413ae495.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7c3d2f9f-3950-8089-73e1-a899413ae495.