​Ivecos tekniske kurser

​Formålet med Ivecos tekniske kurser er å øke mekanikerens ferdigheter i forbindelse med service og reparasjon, slik at våre mekanikere har de beste forutsetninger for feilsøking, service og reparasjon av din bil hurtig og fagmessig.

Høyt spesialiserte lærere tilrettelegger treningskursene og undervisningsmateriellet, slik at det gir mest verdi for den enkelte deltaker. Visse kurser foregår som klasseundervisning med praktiske øvelser på Ivecos varevogner og lastebiler, mens andre utføres som fjernundervisning ved hjelp av Internett.

Kurstilbudet omfatter hele Ivecos modellprogram og alt fra grunnleggende elektronikk til avansert diagnostisering, kurser for nye Iveco-mekanikere og spesialistkurser.

Alle mekanikere gjennomgår løpende kursprogram for å sikre at deres kunnskapsnivå utvikles.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: b54af19f-6981-8089-37b2-c88c80a6b7c3.