​Ivecos salgskurser

​Iveco målsetning er å høyne Ivecos salgsmedarbeideres ekspertise gjennom utdannelse, slik at de blir enda dyktigere til å gi råd til kunder om valg av det rette Iveco-produkt.

Innen salgsmedarbeideren blir innkalt til kurs, blir det foretatt en analyse av hver enkelt deltagers grunnleggende viten, og på bakgrunn av dette settes det sammen individuelle kursplaner som utvikler og styrker de spesifikke kunnskaper som kreves i det daglige arbeidet.

Salgskursene omfatter både kurser for Ivecos selgere og kurser i ledelse for salgsansvarlige og ettermarkedsservice-ansvarlige.

Selgerne vil bli sertifisert hvert år for å sikre at deres kunnskapsnivå opprettholdes.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: cd47f19f-29fe-8089-37b2-c79c18ca53a9.