LAVEST TCO + LAVEST CO2 = TCO2-MESTEREN

Inntil -7% TCO sammenlignet med diesel

EN TCO-MESTER FOR ALL SLAGS KJØRING

NYE STRALIS NP representerer en revolusjon innenfor transport: for første gang muliggjør en lastebil for alternativt drivstoff å forbedre både bærekraft og god avkastning på investeringen – med en Total Cost of Ownership inntil 7% lavere enn for diesellastebiler. Det er fordi NYE STRALIS NP bruker inntil 15% mindre drivstoff og fordi naturgass er betydelig rimeligere enn diesel i de fleste europeiske land.
Denne økonomien kan bli ytterligere forbedret med den nye IVECO-eksklusive drivstoffrådgivningen. TCO2 live, basert på år med erfaring innenfor in naturgass og energistyring, er en komplett pakke av integrerte kostnadsreduserende løsninger. De inkluderer:
• TCO2-RÅDGIVNING (drivstoffbesparende rådgivning),
• TCO2 KJØRETRENING (økonomiorienter kjøretrening),
• den eksklusive DRIFTSGARANTIEN.

CTA_Kampagne_NO.png

EN CO2-MESTER FOR ALL SLAGS KJØRING

NYE STRALIS NP gjør at økonomi og økologi går hånd i hånd. Naturgass er det mest suksessrike alternative drivstoffet siden diesel vant kampen mot bensin. Dette er ingen løsning i utvikling, den er allerede her: en velprøvet teknologi, introdusert av IVECO i 1996 og hvor holdbarheten er demonstrert av titusener av busser og gassdrevne IVECO lastebiler på veier i hele Europa.
NYE STRALIS NP er den første gassdrevne lastebilen med effekt, rekkevidde, kjørekomfort og bruksmuligheter som passer til internasjonal langtransport med doble muligheter for transportører som tenker på milljøet:
• reduserer forurensende utslipp, støy og behov for renseustyr,
• reduserer CO2-utslipp og dermed bidrar til å senke karbon-fotavtrykket fra transport-industrien. CO2-utslippene kan reduseres med så mye som 95% med komprimert eller flytende biometan.