LAVEST TCO + LAVEST CO2 = TCO2-MESTEREN

STRALIS XP: inntil -5,6% TCO & inntil -11% CO2

EN TCO-MESTER FOR ALL SLAGS KJØRING

TCO og bærekraft har vært målet med redesignen av STRALIS. Vi har arbeidet med:
effektivitet – forbedret med drivstoffbesparende løsninger spesifikt tilpasset bruken (som SMART EGR),
kapasitet for forutseende kjøring – tilbys ved hjelp av IVECO HI-CRUISE systemet,
rullemotstand – redusert med energidekk,
energi-optimalisering – ved hjelp av smart tilbehør.
I hver lastebil representerer drivstoffet alene 35 til 40% av Total Cost of Ownership: I all transport er derfor reduksjon av drivstofforbruket avgjørende for å øe konkurranseevnen. STRALIS har tosifret prosent-forbedring i drivstoffeffektiviteten sammenlignet med foregående modell, og nye teknologier og tjenester har kommet for å redusere TCO ytterligere. Drivstoffbesparelsen med STRALIS XP kan være så høy som 11% – og dette innebærer 5,6% reduksjon i Total Cost of Ownership.  CTA_Kampagne_NO.png

EN CO2-MESTER FOR ALL SLAGS KJØRING

STRALIS gjør at økonomi og økologi går hånd i hånd.
IVECOs eksklusive HI-SCR etterbehandlings-system er lettere, mindre, mer effektiv og lettere å vedlikeholde enn noen annen Euro 6-løning. Dette betyr at i tillegg til å redusere utslippet kutter HI-SCR kostnader.
STRALIS gjør bruk av teknolgier og samspill med mennesker for å minimere drivstofforbruket. Vårt DRIVING STYLE EVALUATION-system (kjørestilevaluering) er en kraftig kilde til informasjon om hvordan man kjører og effektene av det, og er dermed et verdifullt verktøy for å forbedre drivstoffeffektiviteten og dermed gi en betydelig CO2-reduksjon.
Transportører som ønsker å ta miljøhensyn, setter pris på denne muligheten som tilbys i vår STRALIS XP som, takket være DRIVING STYLE EVALUATION-systemet, vil bidra til å redusere karbon-fotavtrykket i transport-industrien.

CTA_Kampagne_NO.png
Brosjyre