​NYE STRALIS NP

For din virksomhet, for vår planet

Nye STRALIS NP er den første gassdrevne lastebilen utviklet for langtransport. Den har en motor på 46​0 hk, samme nyttelast som en diesellastebil, rekkevidde inntil 1.500 km og kan kjøre fra Madrid til Frankfurt uten tanking.

Nye STRALIS NP er like god som en diesellastebil når det gjelder ytelse, nyttelast og allsidighet og sikrer samme eller bedre Total Cost of Ownership. Innenfor langtransport (avhengig av drivstoffprisen) kan den være et lønnsomt alternativ fra 120.000 km pr. år, samt gi en betydelig ekstra besparelse over den kjørelengden.

STRALIS NP betyr at man kan ha fred i sinnet når det gjelder mer restriktive bestemmelser som vil begrense bruk av dieselkjøretøy i bysentrene og noen korridorer i ømfintlige fjellområder. STRALIS NP betyr muligheter etter hvert som etterspørselen etter rene kjøretøy blir økende i hele Europa – fra store salgsorganisasjoner til energisektoren, fra distribusjon til transport av mat og drikke.

Basertpå 25 års kontinuerlige forbedringer maksimerer IVECO NATURAL POWER de miljømessige fordelene med naturgass. Naturgass er det mest miljøvennlige drivstoffet for motorer med innvendig forbrenning og bringer med seg betydelige miljømessige fordeler:
• forbedrer loka lluftkvalitet ved nesten å eliminere forurensning (-70% NOx, -99% PM, -90% NMHC sammenlignet med EURO 6-kravene),
• den demper global oppvarming ved en betydelig reduksjon av CO2-utslipp (rundt -15% sammenlignet med tilsvarende dieselmotor, inntil -95% med biometan),
• og den kan redusere støyforurensningen dramatisk i bysentrene og ved nattlige leveringer.

CTA_Kampagne_NO.png

Dette er årsakene til hvorfor europeiske myndigheter støtter en hurtig utvikling av et distribusjons-nettverk for gass innen 2025, med en maksimal distanse mellom fyllestasjoner redusert til 150 km for CNG og 400 km for LNG.