Alle Stralis-modeller fås med forskjellige typer aksler, alt etter anvendelse. De atskiller seg ved konstruksjon, maksimalt akseltrykk og, for bakakslenes vedkommende, når det gjelder bakakselutvekslingen.
  • foraksler med tillatt akseltrykk opptil 8.000 kg. I spesielle forhåndsgodkjente tilfeller likevel opptil 8600 kg
  • drivaksler med enkeltreduksjon med forskjellige differensialsperrer som standard og maksimalt tillatt akseltrykk opptil 13.000 kg.
  • Stort utvalg i baktakselutvekslinger fra 2.64 til 5.29
  • Tilbudet kompletteres med et utvalg av løpeaksler (faste eller løftbare og styrbare) foran eller bak drivakselen, med enkle hjul eller tvillinghjul.