Blue&Me™ Fleet professional er den mest komplette og avanserte pakken. Utover funksjonene i Blue&MeTM Fleet Standard og Blue&MeTM Fleet Advanced gir den mulighet for interaksjon og datautveksling med sjåføren, takket være:
  • Messaging - mottar og sender beskjeder mellom sjåføren og virksomheten.
  • On tracks – signaliserer når lastebilen nærmer seg sin destinasjon.
  • Truck navigation til navigering tilpasset lastebilens egenskaper.
  • Workflow – integrering av data med navigasjonsfunksjonen.
  • Driver dashbord - utvidet visning av data for kjøre- og hviletid i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.
  • Trailer&Reefer - styrer informasjonene om semitraileren (til-/frakobling, temperatur).
Stralis med Blue&Me™ Fleet Professional er den perfekte løsning for å øke produktiviteten.