Sofistikert interaksjon mellom sjåføren, lastebilen og virksomheten med Blue&Me Fleet. Blue&Me Fleet overvåker hele virksomhetens bilflåte og styrer de daglige transportene i sann tid, noe som gir mange fordeler:
  • kontinuerlig overvåkning av sjåførenes kjøre- og hviletider = unngå bøter, samt utnytte bilflåtens potensial bedre
  • analysere sjåførenes kjørestil = iverksette treningsaktiviteter på grunnlag av de innsamlede data, når det er nødvendig
  • gi kunder hurtige og presise opplysninger om lastebilens posisjon og den forventede ankomsttid = øke kundetilfredsheten
  • kontinuerlig overvåkning av drivstofforbruket for hver enkelt lastebil og sjåfør = iverksette kurs i økonomikjøring på grunnlag av de innsamlede data
  • unngå overflødig papirarbeid og unødvendige stopp av lastebilen for å overholde lovgivningens krav om nedlasting, administrering og lagring av data fra fartsskriverens hukommelse og sjåførkortene = flåten produserer mer
Blue&Me™ Fleet fås i tre forskjellige pakkeløsninger:
  • basispakken Blue&Me™ Fleet Standard
  • mellompakken Blue&Me™ Fleet Advanced
  • den utvidede pakken Blue&Me™ Fleet Professional, som gir modulære løsninger målrettet mot forskjellige behov
Blue&Me™ Fleet er et åpent system under kontinuerlig utvikling, som gjør det mulig å få ned bilflåtens samlede gjennomsnittlige drivstofforbruk med 5% til 9%, alt etter transportoppgave og hyppigheten av sjåførenes rotasjon.