ESP-systemet (Electronic Stability Program) griper inn hvis bilen skrenser ved å regulere motorkraften og bremse hjulene individuelt, inntil lastebilen er brakt tilbake i stabil kurs. ESP-systemet er utrolig effektivt under plutselige retningsendringer og til å korrigere for under- eller overstyring hvis man har feilvurdert en kurve.

ESP forhindrer opptil 45% av de ulykker som skyldes feilvurdering av kurver.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5558199f-99a8-8089-73e1-af52c127ddac.