ECOSwitch er en funksjon som er utviklet for å redusere drivstofforbruket og en viktig hjelp til sjåføren.

ECOSwitch aktiverer et program kalt iEco, som automatisk tilpasser girskiftstyringen og optimerer lastebilens prestasjoner i forhold til lasten. Dermed leverer motoren maksimalt dreiemoment når det er bruk for det og reduserer effekten og dreiemomentet når det ikke lenger er behov. Dermed sparer man drivstoff.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6155e09e-89f3-8089-37b2-c1b75afcfd2b.