Kjørestilen er ekstremt viktig, da det er en av de faktorer som har størst innvirkning på lastebilens effektivitet. En korrekt kjørestil kan gi en besparelse på opptil 12% av drivstofforbruket. Det er en variabel som man lett kan forbedre ved å involvere de sjåfører som er mindre oppmerksomme på drivstofforbruket, i målrettede treningskurser.

ECOStralis tilbyr eieren og sjåfører mulighet for å delta på Ivecos treningskurser i økonomikjøring. Det er tale om konkrete kurser som forbedrer dine kjøreferdigheter og utdyper din viten om lastebilen. Men viktigst er at de gir deg en avansert forståelse av hvordan du kan forbedre din kjørestil for å spare drivstoff.

Kursere holdes normalt hos Iveco, men kan etter avtale også arrangeres i din bedrift. Undervisningen blir alltid ledet av profesjonelle sjåfører, slik at deltakerne ikke bare mottar viten om lastebilen, men også praktiske råd og veiledning i hvordan de skal takle forskjellige kjøresituasjoner.

ECOStralis har dessuten et nytt flåtestyringssystem, Blue&MeTM Fleet, som konstant overvåker prestasjonene hos alle lastebilene i flåten og identifiserer eventuelle problemer som f.eks. for høyt drivstofforbruk. Systemet er ekstrautstyr og inkluderer en fast månedlig betaling som avhenger av det ønskede informasjonsnivået. Blue&MeTM Fleet kan brukes til å identifisere de sjåfører som har et høyt drivstofforbruk.