Iveco kan via forskjellige samarbeidspartnere i Norge tilby en lang rekke løsninger til kjøp, leie eller leasing av enhver type lastebil, ny som brukt.

Disse produkter tilbys av alle Iveco-forhandlere og gjennomføres i samarbeid med de beste leasingselskaper innenfor sektoren. De finansielle produktene kan suppleres med service- og reparasjonsavtaler.

Finansiering med avbetaling:
Dette er den ideelle løsning for de kunder som ønsker straks å bli eier av lastbilen og beholde den over en lang periode. Finansiering med avdragsvis tilbakebetaling kan dekke opptil 100% av lastebilens kjøpesum. Avdragene kan tilpasses den enkelte kundes reelle økonomiske muligheter, virksomheten og transportbehovet. Løsningen med avdragsvis betaling gir også skattemessige fordeler, ettersom rentene er fradragsberettigede.

Finansiell leasing:
Finansiell leasing gir virksomhetene mulighet til å benytte det antall Iveco-biler som er nødvendig i forbindelse med virksomheten, uten at investeringen tynger budsjettet, ettersom eiendomsretten til bilene forblir hos finansieringsselskapet. Det innebærer innlysende fordeler for virksomhetene, som dermed kan frigjøre finansielle ressurser til fordel for sine kjerneområder.

Finansielle leasingavtaler kan ha fra 30 til 72 måneders varighet. Betalingene er skattemessig fradragsberettigede. Softleasing er en særlig populær løsning. Dette spesielle konseptet innebærer små ytelser i starten for at lette anskaffelsen og en lang løpetid, som gjør det mulig å holde ytelsene på et begrenset nivå til tilbakebetalingen er gjort.

Operasjonell leasing:
Operasjonell leasing er et komplett produkt. Det gir kunden mulighet til å anskaffe en lastebil og med det samme vite sine økonomiske forpliktelser og fastsette den månedlige leasingytelse ut fra sine reelle behov, uten andre forpliktelser ved utløpet av leasingperioden og uten å tære på virksomhetens likviditet eller bankens kreditt. Eiendomsretten til kjøretøyet forblir hos finansieringsselskapet.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 3d4f0e9f-c9e5-8089-73e1-a8e5f71a485a.