Blue&Me™ Fleet professional er den mest komplette og avanserte pakken. Utover funksjonene i Blue&MeTM Fleet Standard og Blue&MeTM Fleet Advanced gir den mulighet for interaksjon og datautveksling med sjåføren, takket være:
  • Messaging - mottar og sender beskjeder mellom sjåføren og virksomheten.
  • On tracks – signaliserer når lastebilen nærmer seg sin destinasjon.
  • Truck navigation til navigering tilpasset lastebilens egenskaper.
  • Workflow – integrering av data med navigasjonsfunksjonen.
  • Driver dashbord - utvidet visning av data for kjøre- og hviletid i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.
  • Trailer&Reefer - styrer informasjonene om semitraileren (til-/frakobling, temperatur).
ECOStralis med Blue&Me™ Fleet Professional er den perfekte løsning for å øke produktiviteten.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 4ea7049f-696b-8089-73e1-a671bcaf71ce.