Pressemelding

Fiat SpA og Fiat Industrial SpA - to nye konsern med to identiteter

Fiat Group er pr. 1. januar blitt oppdelt i to konsern med egne logoer Fiat SpA og Fiat Industrial SpA. Begge er børsnoterte på Borsa Italiana.

Fokusområdet til Fiat SpA er personbilsektoren og har med den nye blå logoen valgt å understreke sin nye posisjon som personbilmerke ved å skape en visuell identitet som har til hensikt å danne bro mellom fortid og fremtid.

Logoen er en gjenfortolkning av en ikonisk logo fra datiden, men uttrykker samtidig modernitet og innovasjon.

Fiat Industrial SpA – Ivecos morselskap – består nå utelukkende av nyttekjøretøyer, nemlig Iveco varevogner, lastebiler og busser, land-bruksmaskiner, anleggsmaskiner, samt relaterte powertrain-aktiviteter.

Fiat Industrial SpA har holdt fast ved den visuelle identiteten som ble skapt til Fiat Group, for fortsatt å vise kunden at den påliteligheten som følger i kjølvannet av et stort industrikonsern stadig er like aktuell i det nye konsernet. Bare fargene er endret, og den gule fargen er satt på den kjente blå bakgrunnen.

De nye logoene vil erstatte Fiat Group-logoen som ble presentert i 2005 og som ses øverst til venstre.

Iveco
Iveco utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette, mellomtunge og tunge nyttekjøretøy, offroad lastebiler, by- og intercitybusser og turbusser, så vel som spesialkjøretøy som brannbiler, kjøretøy for offroad-operasjoner, samt det militære og sivilforsvaret.

Iveco har nesten 25.000 ansatte og 23 produksjonsvirksomheter i 10 land over hele verden og gjør bruk av den nyeste teknologien utviklet på 6 forskningssentre. I tillegg til Europa opererer selskapet i Kina, Russland, Australia og Latin-Amerika. Mer enn 5.000 servicesteder i mer enn 160 land sikrer teknisk støtte uansett hvor i verden et Iveco-kjøretøy er i arbeid.