Pressemelding

Første resultater av Iveco og FedEx Express hybrid felt test
Det er nå 6 måneder siden Iveco og FedEx, verdens største Express flyfraktselskap, i fellesskap lanserte felttest av ti diesel-elektriske hybrid Dailyer og det er nå tid for å offentliggjøre de første resultater av aktiviteten.

Resultatet ble presentert på Palazzo Marino i Milano under et pressemøte, hvor bl.a. Milanos byrådsansvarlige for Mobilitet, Transport og Miljø, den Administrerende direktør for FedEx Express i Middelhavsregionen samt Direktøren for Ivecos italienske marked deltok.

Resultatet

I de første 6 måneder av testperioden, som vil fortsette frem til mai 2010, har hvert kjøretøy tilbakelagt en strekning tilsvarende 7,900 km med en 26.5% drivstoffbesparelse og en total CO2-reduksjon på 7.5 tonn sammenlignet med en tradisjonell flåte. Resultatene ble gjort mulige via sofistikerte kontrollsystemer som f.eks. Stop & Start, som tillater bilen å starte via batteridrift, hvor energien kommer fra gjenbruk av den oppsamlede bremseenergi.

“Iveco er meget engasjert i utviklingen av denne teknologi. Resultatet av testene er synlige tegn på vårt engasjement mht. å være ledende innen bærekraftig innovasjon”, fortalte Ottavio Gioglio, Direktør for Ivecos italienske marked.

“Resultatet av denne investeringen bekrefter FedEx Express vedvarende mål om å gjøre hybrid transportteknologi til en realitet. FedEx Express var den første virksomhet, som investerte i kommersielle hybridløsninger og nå opererer et større antall hybride kjøretøyer rundt om i verden”, tilføyde Renato Carrara, Direktør for FedEx Express i Middelhavsregionen

Ivecos varebiler illustrerte under testen, at de besitter de essensielle kvaliteter som skal til for å bedrive yrkeskjøring. I tillegg til spesifikk trening i bruk av bilene, har FedExs sjåfører vært overveldende positive i sine uttalelser omkring Iveco Dailys yteevne, funksjonalitet og kjøreegenskaper. Dessuten har de uttrykt stolthet over å kunne bidra til å passe på miljøet samtidig med at de utfører jobben sin.

Iveco har arbeidet tett med FedEx Express i utviklingen av hybrid diesel-elektriske Iveco Daily og FedEx er den første virksomheten, som tester teknologien i biler designet til å imøtekomme de strenge krav som stilles til ekspresslevering i tettbefolkede bymiljøer.

Iveco

Iveco utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av lette, mellomtunge og tunge yrkesbiler, entreprenørbiler, minibusser, by- og intercity-busser samt spesialbiler til anvendelse innen brannvern, off-road oppgaver, militæret og sivilforsvaret.

Iveco har over 28.000 ansatte og 27 produksjonsvirksomheter fordelt på 16 land over hele verden og gjør bruk av den nyeste teknologi utviklet på 5 forskningssentre. Utenfor Europa opererer virksomheten i Kina, Russland, Australia og Latin Amerika. Mer enn 6000 servicesteder i mer enn 100 land garanterer teknisk support overalt på kloden, hvor det er en Iveco-lastebil i virksomhet.

FedEx Express

FedEx Express er verdens største ekspress- transportvirksomhet, som er spesialisert i hurtig og pålitelig levering til mer enn 220 land og territorier. FedEx Express benytter et globalt luftog landbasert nettverk for å hurtiggjøre levering av tidsfølsomme leveranser med en definert tid og dato og pengene tilbake garanti.